1.

Preeksistens

1,20

2.

Forutsagt

1,11

3.

Kristus - Messias

1,1.2.3.7.11.13.19;

2,5.21; 3,15f.18.21

4,1.11.13-14; 5,1. 10.14

4.

Inkarnasjonen

1,20; 3,18; 4,1

5.

Syndfrihet

1,19; 2,22; 3,18

6.

Eksempel

1,15f; 2,21ff

7.

Stedfortredende død

1,19; 2,24; 3,18

8.

Nedfart til dødsriket

3,18-20

9.

Oppstandelsen

1,3. 21; 3,21

10.

Himmelfart

3,22

11.

Opphøyelse

1,11. 21; 2,4; 3,21f

12.

Gjenkomsten

1,5.7.13; 4,13; 5,4