Det vil bli lagt ut undervisning, bibelstudier, andakter og prekener fra Bibelen. Disse vil være fra flere forfattere, men majoriteten vil være forfattet av Bibelfellesskapets to grunnleggere; Olav Fjærli og Kjetil Holen - begge medlemmer i Pinsemenigheten Filadelfia i Grimstad.

Å studere Guds Ord, ved å gå dypere inn i ordenes og tekstenes betydning, gir oss mer innsikt i hva Bibelen sier til oss. Det er også særdeles oppløftende og givende å begi seg ut på å studere et bibelsk ord, begrep eller tema.

 

"Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning."  -  2. Timoteus 3:16-17 

 

"Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord." - Romerne 10:17


"Legg vinn på opplesningen av Skriften, på formaningen og på læren, til jeg kommer."  -  1. Timoteus 4:13

 

 "Lær den vise, så blir han enda mer vis. Undervis den rettferdige, så går han fram i lærdom." - Ordspråkene 9:9