Jesus åpenbarte seg mange ganger etter sin oppstandelse og i tiden fram til sin himmelfart. Ti slike åpenbarelser er direkte omtalt i evangeliene. Fem av disse åpenbaringene fant sted på selve oppstandelsesdagen, de fem øvrige i tiden fram til himmelfarten.
 

1.

For Maria Magdalena i hagen der Jesu grav var

Mark 16,9; Joh 20,11ff

2.

For de andre kvinner på vei fra graven inn til byen. Dette synes ennå å ha vært tidlig på morgenen.

Matt 28,9f

3.

For Simon Peter. Dette møtet mellom Jesus og hans feilende disippel som hadde fornektet ham, synes å ha vært av helt privat natur. Ingen kjenner til hva som skjedde og hva som ble sagt. Denne åpenbaringen har funnet sted en gang i løpet av dagen.

Luk 24,34; 1. Kor 15,6

4.

For Emmaus-vandrerne, disippelen Kleopas og hans følgesvenn. Denne åpenbaringen skjer da "det lir mot kveld, og dagen heller".

Mark 16,12-13; Luk 24,13-35

5.

For apostlene, unntatt Tomas, og i tillegg til dem en del av andre som var tilstede, bla. de to Emmaus-vandrere. Dette var den siste av frem åpenbaringer på selve oppstandelsesdagen, og har skjedd utpå kvelden.

Mark 16,14; Luk 24,33-49; Joh 20,19-23

6.

For alle apostlene, også Tomas, 8 dager etter oppstandelsen. Også denne åpenbaring av Jesus har funnet sted i Jerusalem.

Joh 20,26-29

7.

For syv av disiplene ved Tiberias-sjøen (Gennesaretsjøen).

Joh 21

8.

På stevnefjellet i Galilea for mer enn 500 brødre

Matt 28,17; 1. Kor 15,7

9.

For Herrens bror Jakob

1. Kor 15,7-10

10.

På Oljeberget ved himmelfarten, for de tolv apostler og muligens for en samlet flokk på til sammen 120.

Apg 1,9ff