Tid

Hendelse

Omtalt

Tre måneder etter utferden

Ankomst til Sinai

2. Mos 19,1

1. dag, 1. måned, 2. år etter utferden

Tabernaklet fullføres

 

De første offerlovene blir gitt

 

De første ofrene på alteret

 

De første prestene innvies

2. Mos 40,2; 4 Mos 7,1

 

3. Mos 1,1

 

4. Mos 7,3

 

3. Mos 8,1

8. dag, 1. måned, 2. år etter utferden

De siste prestene innvies

3. Mos 9,1

12. dag, 1. måned, 2. år etter utferden

Ofrene for alteret fullføres

Levittene blir tatt ut

4. Mos 7,78

4. Mos 8,5

14. dag, 1. måned, 2. år etter utferden

Andre påske

4. Mos 9,2

1. dag, 2. måned, 2. år etter utferden

Folketellingen begynner

4. Mos 1,1

14. dag, 2. måned, 2. år etter utferden

Påske for de urene

4. Mos 9,11

20. dag, 2. måned, 2. år etter utferden

Skyen løfter seg, Israels leir bryter opp

4. Mos 10,11