Israels minnesmerker i tillegg til de evige ruinene ved Jeriko, Jos 6,26

Omtalt

Minnesmerke

Til minne om

Josva 4,20

Tolv steiner i Gilgal

Den underfulle ferden over jordan

Josva 7,26

 

En stor steinrøys i Akor-dalen

Akans synd

Josva 8,29

 

En stor steinrøys i Ai

Kongen i Ai blir drept

Josva 8,32

En avskrift av Guds lov på steinene på Ebal-fjellet

Guds lov

Josva 10,27

Store steiner foran hulen i Makkeda

Fem amorittiske konger ble drept

Josva 22,26f

Et alter ved Jordan

Stammene i øst for Jordan vil tjene Herren

Josva 24,26

 

En stor stein i Sikem

Paktsfornyelsen ved Sikem

Slik bar det lovede landet selv et vitnesbyrd for Israel (syv er fullkommenhetens tall) om hvordan de kom inn i landet og hvordan de skulle bli bevart ved pakten.