Jesus sa: ”Gud skal du tilbe!” Så har altså Jesus, som og er en del av guddommen, sammen med deg og meg en felles Gud, som vi gjør oss mer trygg på ved å kalle ”Fader” eller ”Far” om du vil. Men hvorfor skal man gi Gud navn som gjør ham tryggere og nærere å tilbe? Kanskje fordi vi aldri bruker tid til å undersøke hvem han er? La oss se på noen av de uttrykk som blir beskrevet i bibelen:

”Gud er min hjelper”, ”Gud er for meg”, ”Gud er min borg”, ”Alene i håp til Gud”, ”Gud er min frelse”, ’”Gud er sol og skjold”, ”Gud er barmhjertig” er noen sitater som er hentet fra Salmenes bok i Gamle Testamentet. Her leser jeg ikke om den onde gud som kun sitter og venter på å straffe den som ikke får det til. Tvert imot ser jeg i sitatene over at han er min hjelper som er for meg! Føler jeg meg truet på livet, enten det er vonde tanker jeg strir med, eller det er mennesker som ikke er snill med meg, så er han min borg. I en slik situasjon kan jeg føle meg alene, og da er Gud mitt eneste håp. Han er min frelse, og mitt evige håp.

Hvis vi forflytter oss til det Nye Testamentet kan vi ved det mest kjente vers i bibelen slå fast at han attpåtil elsker meg. ”For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn...”. Det var Gud som i sin kjærlighet ofret sin eneste sønn! Man kan da spørre: ”Er Gud i mot oss?” Nei, han er absolutt ikke ute etter å ta ”rotta” på synderen, men å vise barmhjertighet, gi nåde, og peke på Jesus sitt frelsende under på Golgata.

Takk din Fader for alt! Har du ingen ting å takke for, kan du kanskje be til ham om å få noe å takke for! For jo mer du i dine tanker gir rom for Skaperen, Faderen, jo mer vil han fylle deg med solens varme i ditt sinn og være ditt skjold der du måtte være.

Gud velsigne deg!