En av mine gode gamle venner har det med å bruke ordspill, ofte, og med en snert av sannhet i spillet. Livet har ikke bare vært enkelt for ham, men hans humør i lag med venner har alltid vært upåklagelig. Man blir nesten litt andpusten for oppkommet av humor og ordspill virker utømmelig hos ham. Det er herlig med slike mennesker, de har masse å gi, og er kjempeglad for å motta humor tilbake.

Kameraten min tror på Jesus, men har ikke vært fri for plager av den grunn. Skjønt, når du snakker med ham, virker livet uproblematisk. Han skjuler ikke sin hverdagslige side som er både steinete og hard, forteller åpent om flere ting. Men midt i alvoret har han likevel glimtet i øynene. Det er da han tar frem et av sine yndlingsordspill, ”Kristen, men glad!”

Er det slik at som kristen blir man øremerket som litt trist? Er oppfatningen blant ikke-kristne, at som kristen forsvinner det ”gøye”, alt blir så alvorlig? Huff, kristen? Nei, da sitter man i kirken og synger salmer, er nedtrykt av bud og krav, hvilket man ikke klarer å oppfylle. Og da blir det i hvert fall trist....! Tja, kristen, men glad. Må jo være unntaket det da? Han som var både kristen og glad?

Den faktiske realitet er nok annerledes, men historiens gang har farget de kristne som dystre. Helt fra middelalderen er jo kristendommen blitt tredd ned over hodene på folk og lagt på dem som et åk, altså en byrde. Humor i teater og film er jo med og bygger opp om det. Bøker om 17 og 1800 tallets levekår med strenge prester og lekpredikanter levnet ikke mye plass for humor. Og slik blir oppfatningen av oss kirke og møtegjengere!

Hva kan vi si til det da? For egen del er jeg stort sett glad, full av humor, og nyter livet. En dimensjon som heter ”evigheten” gir meg i tillegg løfter som virker gledende. Folk tror på så mangt i dag, filmer og musikk er snart mer ”åndelige” enn bedehusene! Hva er det dere er så redde for, at den Jesus vi tror på ikke er ”spennende” nok? Mange sier de ikke tror, men elsker likevel filmer som bygger oppunder teorier om livet etter døden!

Jesus er selve broen fra døden til livet. Det finnes ingen annen bro, kun denne ene. Det gir meg glede større enn all humor verden kan servere meg. Det gir meg et lyst sinnelag som virker positiv på både humør og humor. Gud har skapt humor, han vil gjerne se deg smile, le, fortelle gode historier, ordspill, vitser osv. Og midt oppe i humoren kan vi takke frelseren for det evige liv! Det er et godt liv det, selv om hverdagen krever sitt! Kristen - men glad, er intet paradoks, det er slik det virkelig er!

Gud velsigne deg!