- JEG HAR ALLTID TRODD PÅ GUD!

Det er den verdensberømte vitenskapsmannen Albert Einstein som sier dette. 
Relativitetsteoriens far ble grundig mistolket når det gjaldt hans Gudstro. Han sier:

 

"Den alminnelige forestilling om mitt angivelige ateistiske livssyn er en komplett misforståelse.

Mennesker som har gitt seg i kast med mine vitenskapelige teorier har enten forstått dem dårlig eller fullstendig misforstått hva jeg har sagt. Resultatet er blitt at de har spredd 
vrangforestillinger om at jeg skulle være fiendtlig innstilt til religionen.


Jeg tror tvert i mot på en personlig Gud og kan med god samvittighet si at jeg aldri et eneste minutt av mitt liv har hyllet en ateistisk livsanskuelse.

 

Allerede som ganske ung student forkastet jeg 1880 årenes vitenskapelige innstilling, og jeg finner så vel Darwins som Haeckels og Huxleys teorier som ubehjelpelig foreldet.

 

Og om de fleste representanter for den sanne vitenskap kan sies å være enige om at vitenskapen ikke er noen fiende av religionen.

 

For mitt eget vedkommende er jeg overbevist om at uten religionen ville menneskeheten befinne seg på et langt lavere utviklingstrinn. Religionen har vært selve drivkraften til menneskenes framdrift."