INNLEDNING

 

1.       Bibelen er en vidunderlig bok, den er høyt aktet av mange…

a.       Bibelen har bestått gjennom generasjoner.  I den høyeste betydning er Bibelen for oss det enestående  skattkammer av evige, åndelige sannheter.  Den er i den mest håndgripelige mening den første og uunnværlige inspirasjonskilde  for Amerikas liv og frihet. - Dwight Eisenhower

b.       Det Nye Testamentet er den aller beste boken som har vært  eller vil bli kjent i hele verden. - Charles Dickens

 

2.       Jeg skammer meg ikke over å bekjenne min egen tro på Bibelen…  

a.       Som Guds Ord.

b.       Skrevet av mennesker, inspirert av Guds Ånd.  (2 Timoteus 3:16-17)

 

Hvilke bevis har vi for å kunne tro at Bibelen er inspirert av Gud?  Det er mange, men la oss se på noen få til å begynne med…

 

I.  BIBLENS ENSARTETHET

  

A.     BIBLEN ER EN SAMLING AV 66 BØKER

 

1.       Skrevet over:

a.       En periode på 1600 år

b.       Som strekker seg over 40 generasjoner

 

2.       Skrevet av ca. 40 forfattere fra alle samfunnslag; f.eks.:

a.       Moses, en politisk leder - opplært på universitetene i Egypt.

b.       Peter, en fisker (Matteus 4:18)

c.       Amos, en hyrde (Amos 1:1)

d.       Josva, en general i militæret

e.       Nehemia, en munnskjenk (Nehemia 1:11)

f.        Daniel, en statsminister

g.       Lukas, en lege (Lukas 1:1-3)

h.       Salomo, en konge

i.         Matteus, en toller (Matteus 9:9)

j.         Paulus, en teltmaker og en rabbi (Ap gjerninger 18:3 og Filipperne 3:5-6) 

 

3.       Skrevet på forskjellige steder

a.       Moses i ørkenen (2 Mosebok 17:14)

b.       Jeremia i fangehullet (Jeremia 37:16)

c.       Daniel på fjellsidene og i et palass (Daniel 7:1)

d.       Paulus på innsiden av fengselets vegger (Filipperne 1:13)

e.       Lukas mens han reiste

f.        Johannes i eksil på øya Patmos (Åpenbaringen 1:9)

g.       Andre under krig og harde kamper. 

 

4.       Skrevet under forskjellige tider og under forskjellige omgivelser.

a.       David under krigstid, Salomo under fredstid (1 Krøniker 22:8-9)

b.       Noen skrev mens de var på lykkens høyder,  mens andre skrev mens de var i dyp sorg og fortvilelse.  
 

5.       Skrevet på tre kontinenter og på tre forskjellige språk.

a.       Asia, Afrika, Europa

b.       Hebraisk, Arameisk, Gresk 

 

6.       Dette inkluderer hundrevis av kontroversielle emner

a.       Opprinnelsen til mennesket og universet

b.       Guds natur

c.       Menneskets syndige natur og menneskets forløsning

 

B.     LIKEVEL ER DET HARMONI OG SAMMENHENG

 

1.       Det tapte paradis i 1.Mosebok blir til det nye paradis i Åpenbaringen.  Mens veien til livets tre blir stengt i 1.Mosebok så blir veien evig åpnet i Åpenbaringen.

 

2.       Sammenlign kontinuiteten og sammenhengen i Bibelen med  hvilket som helst annet verk av mennesker.

a.       Forestill deg hva du ville få om du bare tok ti forskjellige forfattere:  Fra ett samfunnslag, en generasjon, ett sted, samme tid, med samme sinnsstemning,  fra samme kontinent og med samme språk og lot dem uttale seg over ett kontroversielt emne.

b.       Du ville fått en sammenblanding av ideer, og ingen harmoni.

 

3.       Hva er årsaken til Bibelens enighet og overensstemmelse?

a.       Skribentene var alle inspirert av den samme Gud (2 Peter 1:20-21)

b.       Dette gir oss bevis for at Bibelen er Guds ord.     

 

II.  BIBELENS VITENSKAPELIGE FORHÅNDSKUNNSKAP 

 

A.  GRUNNLAGET FOR ARGUMENTET

1.       Bibelen forteller vitenskaplige sannheter som…

a.       Var ukjent for mennesker med datidens visdom og kunnskap.

b.       Ble slått fast som sannhet hundrevis av år før den menneskelige oppdagelsen.

2.       Bibelens forfattere kunne bare vite om disse sannheter gjennom inspirasjon fra Gud.   

  

B.  NOEN FÅ EKSEMPLER

1.       Jorden er rund (Jesaja 40:22)

2.       Jorden svever fritt i verdensrommet  (Job 26:7)

3.       Havets strømninger  (Salme 8:8)

4.       Havets kilder  (Job 38:16)

5.       Alle nasjoner har ett blod  (Ap.gjerninger 17:26)

Dette er noen eksempler på vitenskaplige fakta som er omtalt i Bibelen  og som nylig har blitt bekreftet ved hjelp av moderne forskning.

  

 

III.  OPPFYLLELSEN AV PROFETIENE I BIBELEN

 

A.   GRUNNLAGET FOR ARGUMENTET

1.     Profetiene i Det Gamle Testamentet beskriver detaljerte begivenheter  som ligger utenfor menneskelige forestillinger.

2.       Hvordan kunne de skrive slikt?

a.       De tilskrev dette til Gud!

b.       Og Gud erklærte at disse beviser Hans eksistens  og suverenitet over alle mennesker og hedenske guder. (Jesaja 41:21-24; 42:8-9; 46:8-11)

 

B.    NOEN EKSEMPLER

                                i.      Babylons fall ble beskrevet 200 år før det skjedde. (Jesaja 13:17-22)

                                ii.     Egypts skulle bli ødelagt mer av intern borgerkrig enn av ytre fiender. (Jesaja 19:1-4)

                                iii.   Den totale avfolkingen og ødeleggelsen av Ninive. (Sefanja 2:13-15)

                                iv.      Tyrus fall, “en tørkeplass for fiskegarn” (Esekiel 26:1-5)

Det er mange andre eksempler på oppfylte profetier.  Spesielt gjelder dette profetier som er relatert til Messias komme og til Israels gjenfødelse som nasjon.

 

IV.  BIBELENS PÅVIRKNING

 

A.   PÅ VÅR SIVILISASJON

1.      Bibelen har påvirket i stor grad

a.  Kunst, musikk og litteratur

b.  Utdanning, rettssystemer og vitenskap

  

B.    PÅ VÅRE PERSONLIGE LIV

1.      Den har forvandlet livet til millioner av mennesker.

a.       Den har påvirket mennesker til  å bli både misjonærer og martyrer.

b.       Den har gjort dem til bedre ektefeller, foreldre,  venner, naboer og arbeidere.

c.       Utallige mennesker vil være enig i Davids ord i Salme 19:7-11.

2.      Et par sitater:

a.       Gjennom mange år har jeg hatt den praksis  at jeg har lest igjennom Bibelen en gang hvert år.  - John Quincy Adams

b.       I all min fortvilelse og engstelse har Bibelen aldri sviktet. Den har alltid gitt meg lys og styrke. - Robert E. Lee

        

KONKLUSJON

 

1. Det finns både objektive og subjektive bevis for at Bibelen er Guds Ord.

a.       De objektive bevis er blant annet Bibelens entydighet, forutviten og de oppfylte profetier.

b.       De subjektive bevis er den innflytelse som Bibelen har på våre liv og den verden vi lever i.

 

2. Tror vi virkelig og setter vi virkelig pris på Bibelen som Guds Ord...?

a.       Jeg tror Bibelen er Guds beste gave som noensinne er gitt til mennesker.  Alt godt fra Frelseren blir gitt til oss gjennom denne bok. - Abraham Lincoln

b.       Innenfor permene til denne ene bok, Bibelen,  gis svarene på alle problemene som vi møter i dag. Om vi bare ville  lese det og tro. - Ronald Reagan

 

Måtte din vurdering av Bibelen bli sterkere og la oss vise vår aktelse ved å adlyde den!