INNLEDNING:
Vi slår opp og leser fra Lukas 2:1-20. Det er det vi så fint kaller for "Juleevangeliet":
 
"Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var trolovet med ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke rom for dem i herberget. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag!» Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem."
 
Førjulstiden, som vi også kaller for Adventstiden, er en spennende tid. Vi ser det allerede i november, hvordan mange begynner å forberede seg på den kommende høytiden. Man pynter opp i hus og hjem, man baker og lager god mat. Og så kommer den store julehandelen, med gaver og storinnkjøp til jul.
 
Det ligger en stor forventning i luften. Endelig kommer denne høytiden som vi alle har ventet på. Nå skal vi ha ferie, kose oss med masse god mat og kanskje treffe familie og venner som man ikke har sett på en stund. Julen er gjerne en tid hvor vi får ekstra tid til hverandre, og gleden er stor over å kunne gi hverandre flotte julepresanger og kort med fine hilsener. Dessuten er både TV og radio fulle av historier om Julenissen, Reinsdyret Rudolf, H.C. Andersens juleeventyr og mange andre julefortellinger.
 
Og midt oppe i alt dette finner vi også denne "koselige fortellingen" om engler, vismenn, hyrder på markene, en stjerne som lyser og viser vei. En historie om Josef og Maria som ikke fikk plass i noe herberge, men tok inn for natten i en liten stall utenfor byen Betlehem.
 
En riktig koselig historie, ikke sant?
 
Også var det dette barnet som ble født da... Ja, han er jo ganske så koselig han også - så lenge han bare er et lite troskyldig spebarn som ligger i en stall i Betlehem. Joda, dette er en historie som de fleste kan favne, selv de som ikke helt tror på den selv. Den glir liksom ganske fint inn, sammen med engledekorasjoner, juletrær, julepynt, nisser og julegrøt...
 
Men hva er det egentlig denne julehistorien fra Betlehem forteller oss?
 
 
1. VÅR PLANET FIKK BESØK AV FRELSEREN!
 
Mange mennesker fantaserer om besøk fra verdensrommet, og mange filmer og TV-serier er fulle av slike historier, som ikke har mye med virkeligheten å gjøre. 
 
Men vår planet fikk faktisk en dag besøk fra selveste Himmelen! Det var Guds egen sønn som kom hit, mens engler sang og Guds herlighet lyste på stjernehimmelen. Og dette besøket fra Himmelen forandret hele verdenshistorien. Hele vår tidsregning regnes faktisk ut fra dennne dagen i Betlehem, og millioner av menneskers liv er blitt forvandlet på grunn av dette himmelbesøket. Hver bidige dag er det på verdensbasis i gjennomsnitt cirka 250 000 mennesker som sier "ja til Jesus" og blir det som Bibelen kaller "frelst" og "borger av Guds Rike". 
 
Om du spør disse menneskene hvorfor, vil de svare: "Jeg møtte Jesus! Jeg har fått et nytt liv! Jeg har funnet Messias - verdens frelser!"
 
 
2. EN GLEDE FOR ALLE MENNESKER
 
Det som er mest grensesprengende og revolusjonerende med dette budskapet, er at det er en glede for "alt folket". Altså en glede for alle mennesker!
 
"Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren." (Lukas 2:10-11)
 
Mange har nok tenkt at dette kun er en glede som gjelder de kristne, mens resten av folket står utenfor. Men dette er ikke riktig! Det sensasjonelle ved denne frelseren som ble født, er at Han kom for å frelse alle mennesker i hele verden! Evangeliet er gode nyheter til alle mennesker, uansett bakgrunn, nasjonalitet, språk eller hudfarge. Jesus kom for alle mennesker - og DU er inkludert!
 
"For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham." (Johannes 3:17)
 
Jesus er ikke bare en soning for de kristnes synd, men for hele verdens!
 
 "Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens." (1 Johannes 2:2)
 
Dette betyr at mange mennesker går rundt og er forsonet med Gud uten at de selv vet om det! Alt for ofte får man høre at man ikke er inkludert, men Bibelen forteller deg at du er inkludert!
 
Vår oppgave som kristne er derfor å fortelle mennesker at Jesus har gjort alt ferdig! Han har frelst alle mennesker - man trenger kun å ta imot frelsen som en gave! Dette er frelsens enkle vei, og det som julebudskapet egentlig handler om...
 
"Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forsoningen." (2 Korinter 5:19)
 
Gud har ordnet alt sammen! Alt er fullbrakt gjennom det at Jesus kom og betalte syndens pris og sonet straffen for vår skyld! Alt vi trenger å gjøre er å tro på det og ta imot denne frelsens gave!
 
 
3. ÅPNE DEN STØRSTE OG BESTE GAVEN!
 
Dette besøket fra Himmelen, denne babyen som ble født i en stall, var Guds egen "julegave" til hele verden!
 
"For så har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv." (Johannes 3:16)
 
Denne Guds gave inneholder alt! Den dekker alle våre behov! Du vet, Bibelen er full av løfter. Du finner løfter om frelse, om velsignelse, om beskyttelse, om framgang, om fred, om helbredelse, om utfrielse osv. Da Gud skulle innfri alle disse løftene, sendte Han ikke mange forskjellige gaver. Nei, Han sendte kun en gave, og den gaven er svaret på alle løftene! I Ham fikk vi frelse, I Ham fikk vi fred, I Ham fikk vi helbredelse og legedom!
 
"For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss." (2 Korinter 1:20)
 
Alle Guds løfter har fått et svar: J E S U S !! Da Gud gav Jesus, holdt Han ingen ting tilbake av alt det Han hadde å gi!
 
"Han som ikke sparte sin sønn, men gav han for oss alle, hvordan skulle han kunne gjøre annet enn å gi oss alle ting med ham?" (Romerne 8:32)
 
Fordi alle Guds løfter er samlet i en gave som heter JESUS, blir den eneste store synden, det at man ikke tror på Ham!
 
"Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: Om synd, fordi de ikke tror på meg..." (Johannes 16:8-9)
 
Fordi synden er at man ikke tror, så er med andre ord frelsen det samme som at man tror på Ham! Bibelen sier ganske enkelt at "alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å kalles Guds barn, de som tror på hans navn." (Johannes 1:10)
 
Dette er gledesbudskapet til alle mennesker, julegaven fra Gud. Mens vi nå skal få mange fine julepresanger fra familie og venner, så la oss ikke glemme at den største og beste og viktigste gaven har vi fått fra Gud!
 
Er du rede til å pakke opp denne gaven og se hva den inneholder....?