Vi leser i Matteus 10:29    "Selges ikke to spurver for en øre? Og ikke en av dem faller til jorden uten at deres Far vil det.

Og tilsvarende i Lukas 12:6   "Selges ikke fem spurver for to øre? Og ikke en av dem er glemt hos Gud."

Det kan se ut som det er en motsetning mellom det Matteus skriver og det Lukas skriver. Men vi skal se at så ikke er tilfelle.

                Matteus: 1 øre / 2 spurver = 0.5 øre pr spurv

                Lukas:    2 øre / 5 spurver = 0.4 øre pr spurv

Dermed har vi to forskjellige priser i Matteus og Lukas!

Men det vi nå har glemt er kvantumsrabatten. Ved kjøp av 4 spurver fikk man en gratis.

                Luk:     2 øre / 4 spurver = 0.5 øre pr spurv   + en gratis

Denne ekstra spurven var kanskje ikke av "beste kvalitet". Kanskje den var både liten, tynn og skadet.

Men heller ikke den var glemt av Gud....