En bonde fikk besøk av en mann fra byen. Sammen gikk de og så seg rundt på eiendommen. Ute på jordet gikk en hest og beitet. Bymanen oppdaget at den hadde en tung kloss bundet til det ene benet og spurte bonden om grunnen til det.

”Det er en riktig gild hest", svarte bonden, ”men den har en slem tilbøyelighet: den vil så gjerne springe over gjerdene. Å tjore den ville ikke nytte; det har jeg forsøkt. Og det skal du vite; jeg vil heller gi den en kloss om benet enn at jeg skulle miste den.”

Slik tenker kanskje Gud også i forhold til oss. Han tillater iblant at det kommer ulike hindringer i vår vei, for at vi skal stanse opp, tenke oss om, og gjøre valg som er i Guds plan og vilje...