Taler

Alf Somdal er født i 1929. Han er tilknyttet Pinsemenigheten Filadelfia i Grimstad og har hatt sitt hjem her. Men Gud kalte ham til et misjonsarbeid i Kenya, sammen med sin kone Astrid. Han reiste ut som misjonær til Kenya første gang i 1968. Siden dette har det blitt mange rike år i misjonens tjeneste. I 1992 kalte Gud ham til å starte hjelpearbeid blandt gatebarn, og de siste årene har han vært med og bygd 3 skoler for psykisk utviklingshemmede, med til sammen 100 elever. I tillegg har man bygd over 30 hus som fungerer som fosterhjem og familiehjelp for gatebarn. De driver også et barnehjem på dette senteret, som ligger i Meru, omlag 25 mil nordøst for hovedstaden Nairobi.
 
I anledning sin 80-års dag, i 2009, mottok Alf Somdal Kongens fortjenestemedalje for sin innsats i Kenya. Bildet er fra denne anledning.
 
Alf er sterkt svaksynt, nesten blind. Men det hindrer ham ikke å reise til og fra Kenya i misjonens tjeneste. Det er også en sterk opplevelse å sitte under Somdals prekestol og se ham sitere kapittel etter kapittel fra Bibelen helt ordrett.

 

Alf Somdal er en meget bibelkyndig mann. I 1990 utgav han boken "Tro og lære", som er en tykk bok med en meget grundig gjennomgang av den kristne tro og lære, slik den undervises av de fleste pinsevenner verden over. Det er en sann apologet vi her har med å gjøre, samtidig som hans hjerte brenner aller mest for misjonens tjeneste i Afrika.

 
 
Arne Borgersen er født i 1946. Han har bakgrunn som elektriker og har jobbet mye i bygg og anleggsbransjen. De siste 17 årene har han imidlertid jobbet som forkynner og reist mye rundt som evangelist. Han startet i sin tid "Bønnetjenesten for Norge" og senere også "Nettverk for ledere". Arne har en pasjon og iver som slår ut i en spesiell omsorg for Guds tjenere og forkynnere.
 
De siste årene har en ny visjon blitt født fram, som handler om "Revitalisering av Menigheten". Gjennom dette nettverket, er han med og hjelper menigheter som opplever stille og vanskelige tider, og harn hjelper også gryende predikanter og evangelister til å komme ut i sin tjeneste.

Arne Øystein Rambekk er født i 1950. Han er nå seniorpastor i Pinsemenigheten Evangeliehuset i Porsgrunn. Han er en meget dyktig taler og sanger. Sammen med sin kone Berit har han en omfattende tjeneste som omfatter både sang, musikk og forkynnelse. De blir ofte brukt i forbindelse med fellesmøter, stevner og konferranser. Arne Øystein har tidligere også vært pastor i Filadelfia Kristiansand.

Taleopptak: 6  Serie: 1 
Arvid Bentsen er født i 1939. Han er en av Norges mest kjente og ettertraktede forkynnere. Hans kall er spesielt knyttet til temaet Israel og det profetiske ord. Han fikk allerede som 7-åring et kall fra Gud om at han skulle reise rundt og tale om Israel. Arvid har nå reist og talt om Israel i over 32 år, og har siden 1991 reist i regi av den Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem. I løpet av de senere år har hans undervisning blitt spredt over hele landet via cd-permer, som kan bestilles på nettet (vi har link til disse her på Bibelfellesskapet).
 
Arvid besitter en imponerende innsikt i Bibelen og det profetiske ord. Han har også meget god innsikt i verdenshistorien og verdenspolitikken. Også innenfor områder som astronomi og arkeologi har han mye kunnskap. Han er en meget engasjert forkynner og hans undervisning maner Guds folk til å stå opp for Israel, både som land og folk.
Bjørn Egil Steinset er født i 1950, i Vollen i Asker. Han jobbet i 20 år som begravelsesagent, før han tok steget ut i fulltidstjeneste for Herren. Han har reist i en årrekke som sangevangelist og er en ettertraktet sanger, med en praktfull og kraftig stemme. 
 
De senere årene har han stått som forstander i Pinsemenigheten Betel i Brønnøysund. Han er også Fylkessekretær for Nordland fylke i Organisasjonen "Ordet og Israel". Bjørn Egil Steinset er en frisk og bibeltro forkynner.

Charles Hansen er født 1952 i Drammen. Han fikk sin utdannelse ved Ansgarskolens teologiske seminar. Han har vært pastor i Skedsmo, Porsgrunn og Halden. For tiden er han pastor i Pinsemenigheten Sion, Sellebakk. I den norske bevegelsen Ordet og Israel har han i flere år vært hovedstyresmedlem og nesteformann. Fra høsten 1998 har han også vært bevegelsens reisesekretær.

Taleopptak: 5  Serie: 2 
Dag Grande er født i 1962. Han kommer fra Rørvik i Nord Trøndelag, hvor han også møtte Jesus da han var 15 år. Dag har siden dette vært bevisst på at Gud ville ha han ut i fulltidstjeneste. Underveis har han jobbet som distributør av kristen litteratur, vært med i menighetsledelse og jobbet ved evangeliesenteret. Dette har vært med og formet ham og ledet ham til den tjeneste han står i i dag.
 
I 2010 tok Dag og hans kone Judith et mektig trossteg, da de flyttet til Tvedestrand og Dag tok fatt på oppgaven som pastor for Pinsemenigheten Filadelfia. Dette er et pionerabeide, da menigheten nesten lå helt nede. Idag går møtebesøket gradvis oppover, man har startet bibelgruppe på sykehjemmet, gått på husbesøk og vært mye ute blandt folk.
 
Dag er en enkel forkynner, med et budskap som er praktisk og engasjerende. Han liker å trekke inn bilder og eksempler fra det daglige liv og tyngdepunktet ligger på det enkle evangeliet og hvordan vinne mennesker for Jesus.
Taleopptak: 1  Serie: 1 

Emanuel Minos (født 11. juni 1925 i daværende Belgisk Kongo, den nåværende Demokratiske republikken Kongo) er en norsk teolog og forkynner tilknyttet den norske pinsebevegelsen.

Hans far var gresk, hans mor av egyptisk opprinnelse. Som liten ble han adoptert av den norske misjonærfamilien Gunnerius Tollefsen, og han kom hit til Norge, som et av de første adoptivbarn fra et land utenfor Norden. Minos hadde sin frelesopplevelse allerede som fireåring og begynte å preke ved femårsalderen. Da han var seks år hadde han lest hele Bibelen.

 

Minos deltok under den andre verdenskrig i motstandsbevegelsen, og studerte senere i England og i USA, hvorfra han har en teologisk doktorgrad.

 

Minos er gift og har barn og barnebarn. Hele livet har han vært en aktiv predikant, særlig i pinsebevegelsen, der han fremdeles virker som en respektert forkynner. Han virker særlig i Norge og Sverige.

Minos tror på det profetiske syn og budskap. Ofte er profetier og det profetiske syn og budskap, tema i hans forkynnelse. Selv hevder Minos å ha fått flere profetier.

 

Den kanskje mest kjente profetien Minos har formidlet er en profeti han skrev ned gitt av en eldre kvinne fra Valdres [1]. Hun var i nitti-årene. Dette var på slutten av 1960-tallet og kvinnen fortalt Minos hvordan det ville være «i den siste tid», den handlet om samboere (noe som var uvanlig på den tiden), umoral, tabuer som brytes, om en militær nedrustning (i Norge), den tredje verdenskrig og mye annet. Profetien innholdt så mye radikalt at Minos la den til siden, for så å glemme den. Flere år senere, på 1990-tallet, fant Minos igjen det han hadde skrevet og ble svært forundret. Samfunnet hadde endret seg slik at det som stod i profetien om ekteskap i oppløsning, samboere, umoralsk bilder på TV (internett), ikke lengre var en radikal profeti, men et speilbilde av verden.

Et annet kjent profetisk syn er det som kalles krigssynet [2] og handler om Norge. Der hevder Minos blant annet å ha sett scener fra en krigsfront og et norgeskart i form av en bokrull. En pistol senkes ned mot midten av kartet og et navn blir synlig, Mo i Rana.

Minos er kjent for sin profeti om jernmalmen som kommer tilbake i form av krigsskip og skyter byen i biter. Denne profetien ble gitt ham mens han var en ung gutt, antageligvis i 1937. Byen er Narvik.

Taleopptak: 2  Serie: 1 

Gunnar Jeppestøl er født i 1953. Han har vært pastor i Filadelfia Vennesla siden 1989. Her leder han en menighet som har hatt en stor ekspansjon og vekst. Menigheten teller i dag over 1000 medlemmer! Jeppestøl har også fungert som leder i Pinsebevegelsens Kontaktutvalg fra 2004. Han er en viktig person i ledelsen av Pinsebevegelsen i Norge.

Taleopptak: 1  Serie: 1 
Hartvig Storslett er født i 1941. Han vokste opp i Tromsø og tok i ung alder et realt standpunkt for Jesus. Sammen med sin kone, Kari, har han i over 30 år tjent som forstander/pastor i en rekke menigheter i Nordland, Troms, Vestfold og Telemark. I perioden 2003 - 2011 sto han som forstander i Pinsemenigheten Filadelfia i Grimstad. Han er nå pensjonist, men fortsatt en ettertraktet forkynner. 
Hartvig kjennetegnes som en omsorgsperson med et stort hyrdehjerte. Han har en varm, trygg og samlende personlighet. Han er en grundig og strukturert person, og også et bønnemenneske. Hartvig har lagt ned en stor iver i besøkstjeneste både på sykehjem og hjemmebesøk hos eldre, syke og ensomme mennesker.
Han er også en person med grundig innsikt i Guds Ord, som han med bruker sammen med en god porsjon erfaring fra en lang tjeneste for Herren.

Kjetil Holen er født i 1989. Han kommer fra Korgen i Nordland. Kjetil ble frelst i 2005, 16 år gammel. Han ble fort glad i Gud, Jesus og Guds Ord. Etter at han kom til Grimstad i 2009, har hans hunger etter innsikt i Guds Ord bare økt, og etter noen år i Grimstad framstår han idag med en tydelig gave som bibellærer. Kjetil er nå medpastor i Filadelfia Grimstad og er aktivt med i menighetens musikk, både som pianist og gitarist.

Taleopptak: 8  Serie: 1 
Lars Petter Flatøy er medpastor i Filadelfia Arendal, med hovedansvar for menighetens ungdomsarbeid. Han har vært med i lederskapet i Filadelfia Arendal i en årrekke, og er en ivrig, engasjerende og dynamisk forkynner. 
 
Lars Petter er født i 1971 og kommer opprinnelig fra øyen Flatøy utenfor Bergen.
Michel Andreas Rivas er født i 1972. Han er halvt spansk og halvt norsk, men født og oppvokst i Norge. Han er gift med Helene og bosatt i Kristiansand. Hans hjemmemenighet er Filadelfia Kristiansand. Her han han vært aktivt med i flere år, både gjennom ungdomsarbeid, radioarbeid m.m. I de senere år har han også fungert som lærer ved Filadelfia Kristiansands bibelskole. Fra sommeren 2013 er han innsatt som medpastor i menigheten.
 
Michel er en frisk og engasjerende taler, med et klart og tydelig budskap. Han brenner for vekkelse og framgang for Guds menighet og har en sterk appell til unge kristne.
Taleopptak: 2  Serie: 1 
Odd Victor Jørgensen ble frelst i juni 1980 og gikk straks inn i en tverkirkelig evangeliseringsgruppe som hadde utpostmøter for Filadelfia Kristiansand. Her fungerte han i ulike hjelpetjenester og utmerket seg med sin trofasthet. Senere var han flere år i Filadelfia Vennesla, mens han var med og bygde opp utposten på Birkeland.For  4 år siden flyttet familien til Fevik og da ble Filadelfia Grimstad et naturlig hjem. Her gikk han snart inn i menighetens radioarbeid. Han ble fast leverandør av ulike programposter. Han er også aktuell med tv-programmet "I tiden med Odd og Oscar" som sendes ukentlig på Kanal 10.

Odd er en omgjengelig og romslig kar. Med sitt smittende humør og klare Jesus profil vet alle hvor de har Odd. Han er en bibelkyndig person, med stor integritet.

Oddvar Johansen er en kjent og etterspurt forkynner i Pinsebevegelsen. Han har skrevet flere bøker og vært redaktør for avisen Korsets Seier. Nå er han engasjert i PYM (Pinsevennenes Ytre Misjon) hvor han er misjonær og regionsekretær for Asia. Oddvar Johansen forkynner Guds Ord på en enkel og lettfattelig måte.

Olav Fjærli er født i 1967 i Trondheim. Han vokste opp i Nord-Trøndelag, i byen Levanger. Han møtte Jesus i 1987, i en alder av 20 år. Etter at han gikk på Oslo Kristne Senters Bibelskole i 1988/89, opplevde han et spesifikk kall til å undervise Guds Ord. Han fungerte i en forstanderstilling i Pinsemenigheten Sion i Verdal i 1992/93, og har også vært ungdomsleder i to ulike menighetssammenhenger. Utover dette har han også reist en del og talt i flere menigheter og sammenhenger.

 

Fra 1997 har han også vært aktiv i misjonsarbeid i Romania. Her har han talt i flere menigheter, og opplevde at Gud forløste en mer evangelistisk side ved hans tjeneste. Forbønn for syke, med konkrete vitnesbyrd om helbredelse har også fulgt Olavs forkynnelse. 

 

Olav framstår idag som en grundig og bibeltro forkynner, med både evangelisten og bibellæreren i seg. Han er tilknyttet Pinsemenigheten Filadelfia i Grimstad, som en av menighetens predikanter. Han er også aktuell som tv-predikant, med undervisningsserien "Himmelrikets Skole" som går på Kanal 10.

Taleopptak: 39  Serie: 3 

Oscar Olsen ble født i 1933. Han er oppvokst i Grimstad og har vært medlem i Pinsemenigheten Filadelfia siden 1951. Han var en trofast søndagsskolelærer i over 25 år, og fikk sådd mye inn i barna. Han har opplevd en sterk åndelig fornyelse etter at han ble pensjonist, og sier om seg selv at han vil bruke denne siste tiden av sitt liv til å ta igjen alt det forsømte fra yngre år. I løpet av de siste årene har han vært engasjert i menighetens radioarbeid, og nå er han også aktuell som tv-predikant på Kanal 10, med serien "I tiden med odd og Oscar".

Oscar er en evangelist, med en sterk profetisk side i sin forkynnelse. Han har frambrakt mange sterke budskap i vår menighet og har en frisk og sterk ånd.

Taleopptak: 8  Serie: 1 

Petur Reynisson ble født i 1969 og kommer fra Island. Han er utdannet som forkynner og evangelist fra Troens Bevis (Sarons Dal) og har flere års erfaring som forkynner, både som misjonær, pastor og evangelist. Han kom til Grimstad i 2010 og er tilknyttet Pinsemenigheten Filadelfia. Herfra er han nå engasjert i misjonsarbeid, bl.a via internett.

Petur kjennetegnes for sin Jesus-sentrerte forkynnelse og pasjon for vekkelse. Han er en meget spennende forkynner. Vil du bli mer kjent med Petur og hans tjeneste for Herren, kan du besøke www.ad-33.com

Rune Edvardsen er født i 1962. Han er daglig leder i misjonsorganisasjonen Troens Bevis Verdens Evangelisering, som har sin hovedbase i Sarons Dal. Han er sønn av grunnleggeren Aril Edvardsen. Før han begynte i organisasjonen, var han sveiser og mekaniker. Han er gift med Sølvi Edvardsen, og de har tre barn.

 

Rune Edvardsen er en aktiv predikant og musiker. Han har holdt konserter og preket både i Afrika og Asia. Fra januar 2007 overtok han hele ansvaret for driften av Troens Bevis etter sin far. Dette har skjedd gradvis. Han begynte i organisasjonen som vanlig medarbeider, men ble flyttet til avdelingssjef, personalsjef og til daglig leder.

Thorbjørn Torp ble født i Oslo i 1962. Han er en dyktig forkynner og bibellærer - alltid tro mot Bibelens Ord og ånd. Han har også evne til å formidle de såkalte "tunge emner" på en enkel og lettfattelig måte. Hans forkynnelse kjennetegnes ved en spesiell innsikt i eskatologi (læren om de siste tider). Det var hans far, Willy  Torp som var inspirasjonskilden. Thorbjørn har gitt ut boken "Guds Frelsesplan - Fra evighet til evighet".

 

Thorbjørn har også en kjærlighet til Israel som land og jødene som Guds folk. 

 

Thorbjørn var pastor i Filadelfia Grimstad i perioden 2009 - 2011. 

Taleopptak: 9  Serie: 2 
Tor Inge Andersen er født i 1955. Han er oppvokst i Kristiansand, og det var også her hans tjeneste i Guds rike startet. Han begynte som menighetsarbeider i Filadelfia Kristiansand. Her var han også ungdomsleder i en periode. Men etter at han giftet seg med Hanne Miriam i 1984, ble det fokus på misjonsmarkene. De var først misjonærer i Peru fra 1985 - 1988. I 1990 reiste de igjen ut, denne gang til Nicaragua. Her jobbet de i to perioder, fram til 1998.
 
Nå vendte de tilbake til Norge. Fra 1998 - 2002 var de pastorpar i Pinsemenigheten Salen Flekkefjord. Deretter kom en ny misjonsperiode, denne gang i Spania. I 2006 vendte de igjen tilbake til Norge, og ble pastorpar i Filadelfia Hønefoss.
 
Fra februar 2012 har Tor Inge stått som pastor i Filadelfia Grimstad.
 
Tor Inge kjennetegnes ved at han er en dyktig administrator, som holder et høyt tempo. Han er også sekretær for Pinsevennenes Forkynnerfellesskap. Han er en mann med hjerte for mennesker. Det har også hans bakgrunn som misjonær vist.
Øyvind Valvik er født i 1955. Han er pastor i Pinsemenigheten Filadelfia i Kristiansand, en menighet med over 1000 medlemmer. I tillegg til dette er han også formann i styret for SFB (Sammen For Byen) i Kristiansand. Han har også en viktig rolle i Pinsebevegelsen, da han er styreleder i Pinsebevegelsens Forkynnerfellesskap. 
 
Øyvind er en meget dyktig administrator og har også bakgrunn som banksjef, før Gud ledet ham inn i fulltidstjeneste som pastor. Hans lederegenskaper og strukturerte personlighet er med og preger hans enkle og klare forkynnelse.
Taleopptak: 1  Serie: 1 

Terje Gustavsen er født i 1965. Han kommer opprinnelig fra Oslo. Han har vært pastor i Filadelfia Mandal siden 2010. I september 2013 fikk han oppleve noe meget sterkt. Pinsemenigheten Filadelfia Mandal og Salem (De Frie Evangeliske Forsamlinger) slo seg sammen til en menighet. Terje har dermed et sterkt budskap om kjærlighet, forbrødring og Åndens enhet.

Øyvind Crompton er født i 1967. Han ble frelst i 1989, under et møte i Salemkirken i Oslo, hvor Leiv Holstad forkynte. Dette førte til at Øyvind etter hvert ble en aktiv del av staben i Salemkirken. Øyvind fikk et nært og godt vennskap til Leiv Holstad, som på mange måter har vært en åndelig far for ham.

Øyvind Crompton har vært leder for barnearbeid og tenåringsarbeid i Salemkirken. Fra 1995 har han også reist rundt som evangelist og beaøkt mange menigheter. Fra 1998 - 2001 var han forstander i Pinsemenigheten Zion Bryne. Etter at han vendte tilbake til Oslo og Salemkirken etter tre år på Bryne, åpnet Gud en ny dør for ham og familien - inn i misjon. I desember 2004 reiste de ned til Porth Elizabeth i Sør Afrika. Her ble de værende fram til 2009.

De siste årene har Øyvind viet til pastortjeneste hjemme i Salemkirken, før han flyttet ned til Tromøya ved Arendal sommeren 2014.

Øyvind er en spennende forkynner, som gjennom sin grundige åpenbaring i Guds Ord, levendegjør budskapet.

Taleopptak: 3  Serie: 1 

Bjarne Thorstein Grotbæk er født i 1945. Han kommer fra Notodden og har jobbet som mekanikker både på anlegg og i verksted. Men de siste 40 år har han vært i fulltidstjeneste i Guds rike, som forstander. Han har bl.a vært forstander i Pinsemenigheten i Haugesund og ble etter hvert enda mer kjent da han sto som forstander i Pinsemenigheten Evangeliesalen Berøa i Oslo i mange år, fra 1992 til 2008. I denne perioden jobbet han også tett opp mot Evangeliesenteret, både som bibellærer og på ESTV (Evangeliesenterets TV).

 

Han takker Gud for at han har fått arbeide med det aller beste her i livet, nemlig å presentere frelsen i Jesus Kristus. Nå er han blitt pensjonist, og reiser hele landet rundt og forkynner evangeliet.


Inge Røysland er født i 1973. Han er gift med Eva og bosatt i Froland. Herfra driver de misjonsarbeidet Himmelpartner. Inge er en ivrig evangelist, med et kall til mange land. Han har store kampanjer i Kenya, Burkina Faso, Pakistan, India og i den senere tid også i Øst-Europa. Hans forkynnelse er tydelig og klar, med et fokus på det fulle evangeliet, som inkluerer frelse, helbredelse og befrielse for hele mennesket. Helbredelser og nådegaver i funksjon følger Inges forkynnelse.

Taleopptak: 3  Serie: 1