Olav Fjærli er født i 1967 i Trondheim. Han vokste opp i Nord-Trøndelag, i byen Levanger. Han møtte Jesus i 1987, i en alder av 20 år. Etter at han gikk på Oslo Kristne Senters Bibelskole i 1988/89, opplevde han et spesifikk kall til å undervise Guds Ord. Han fungerte i en forstanderstilling i Pinsemenigheten Sion i Verdal i 1992/93, og har også vært ungdomsleder i to ulike menighetssammenhenger. Utover dette har han også reist en del og talt i flere menigheter og sammenhenger.

 

Fra 1997 har han også vært aktiv i misjonsarbeid i Romania. Her har han talt i flere menigheter, og opplevde at Gud forløste en mer evangelistisk side ved hans tjeneste. Forbønn for syke, med konkrete vitnesbyrd om helbredelse har også fulgt Olavs forkynnelse. 

 

Olav framstår idag som en grundig og bibeltro forkynner, med både evangelisten og bibellæreren i seg. Han er tilknyttet Pinsemenigheten Filadelfia i Grimstad, som en av menighetens predikanter. Han er også aktuell som tv-predikant, med undervisningsserien "Himmelrikets Skole" som går på Kanal 10.