Johannes’ første brev er i NTs kanon det attende. De aller fleste forskere mener at brevet er skrevet ca. år 90 e.Kr. På dette tidspunkt var alle de andre apostlene døde, og Johannes selv må ha vært svært gammel. Dette brevet er det seneste av de såkalte katolske brev. (Ordet "katolsk" betyr "alminnelig" eller "almen" og har ikke noe med den katolske kirke å gjøre).


Dette brevet er også det mest allmenne i det Nye Testamentet. Brevet er ikke skrevet til hverken noen spesiell person, forsamling, gruppe eller distrikt, men har et budskap til alle troende.

Brevet har ingen vanlig innledning med angivelse av avsender og adressat. Likevel bærer det klart preg av å være skrevet av samme person som Johannes evangelium. Brevet kan nesten sies å være en fortsettelse av hans evangelium. Evangeliet ble skrevet for at vi skulle ha evig liv, mens brevet ble skrevet for at de troende skulle vite at vi har evig liv.

La oss sammenligne følgende uttalelser:

Johannes 20:31 ”Men dette er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i Hans navn”

1 Johannes 5:13 ”Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.”

Både evangeliet og brevet har den samme omtale av Kristus som Ordet (gresk: Logos). Vi finner også at begge skrifter bruker abstrakte begreper som lys, liv, evig liv og kjærlighet.HOVEDTREKK I BREVET

Brevet kan deles i 3 deler:

Kap. 1 og 2 - Gud er lys.
Kap. 3 og 4 - Gud er kjærlighet.
Kap. 5 - Gud er liv.

Nøkkelord: ”Dermed vet vi…” Vi finner dette uttrykket på følgende steder:

1 Johannes 2,3 ; 2,29 ; 3,14 ; 3,19 ; 4,2 ; 5,13 ; 5,15

Vi ser også at Johannes må ha vært veldig opptatt av tallet 7. Dette går igjen, som en bærebjelke gjennom hele brevet. Vi skal se på noen av dem.


DE SYV ANTITESER (KONTRASTER)

Ser vi bort fra innledningen (1 Johannes 1:1-5) kan vi dele inn brevet i syv deler som omhandler de syv antiteser (kontraster).

1. Lys - Mørke (1 Johannes 1:5 – 2:11)

2. Faderen - Verden (1 Johannes 2:12 – 2:17)

3. Kristus - Antikrist (1 Johannes 2:18 – 2:28)

4. Gode gjerninger - Onde gjerninger (1 Johannes 2:29 – 3:24)

5. Den Hellige Ånd - Den Falske Ånd (1 Johannes 4:1 – 4:6)

6. Kjærlighet - Hat (1 Johannes 4:7 – 4:21)

7. Født av Gud - Født av andre (1 Johannes 5:1 – 5:21)DE SYV TESTER

Syv ganger i dette brevet finner vi ordene "Dersom vi sier......." eller "Den som sier......", og på hvert sted markeres en test hvor vi kan prøve oss selv.

 

På hvert sted blir også falskheten åpenbart. Er vi ekte eller er vi falske? Her er de syv tester:

1. ”Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten.” (1 Johannes 1:6)
- Her tales det om falskt samfunn
- Her tales det om å ikke opptre ærlig mot andre

2.Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.” (1 Johannes 1:8)
- Her tales det om falsk hellighet
- Her tales det om å ikke være ærlig mot seg selv

3. ”Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.” (1 Johannes 1:10)
- Her tales det om falsk rettferdighet
- Her tales det om å ikke være ærlig mot Gud

4. ”Den som sier: Jeg kjenner ham! - og ikke holder hans bud, han er en løgner og sannheten er ikke i ham.” (1 Johannes 2:4)
- Her tales det om falsk troskap
- Her tales det om å ikke være ærlig mot Kristus

5. ”Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret.” (1 Johannes 2:6)
- Her tales det om falsk oppførsel, falsk og hyklersk adferd
- Her tales det om å ikke være ærlig mot verden

6. ”Den som sier at han er i lyset, og som hater sin bror, han er ennå i mørket.”
(1 Johannes 2:9)
- Her tales det om falsk åndelighet
- Her tales det om å ikke være ærlig mot sin bror

7. ”Dersom noen sier: Jeg elsker Gud! - og allikevel hater sin bror, så er han en løgner.” (1 Johannes 4:20)
- Her tales det om falsk kjærlighet
- Her tales det om å ikke være ærlig mot andre (sin bror)SYV GRUNNER TIL AT BREVET BLE SKREVET

Allerede i første vers forteller Johannes om det som var fra begynnelsen, det som vi har sett, det som vi har hørt, det vi betraktet, det våre hender følte på. Johannes
har alltid vært en Ordets forkynner og her forteller han om Livets Ord. Men leser vi gjennom hans brev finner vi ut at syv ganger forteller han hvorfor brevet ble
skrevet.


1. ”Det vi har sett og hørt forkynner vi dere for at dere kan ha samfunn med oss.”      (1 Johannes 1:3)


2. ”Og dette skriver vi for at deres glede kan være fullkommen.” (1 Johannes 1:4)


3. ”Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde.” (1 Johannes 2:1)


4. ”Jeg skriver til dere…” (Her kommer en syvfoldig forklaring) (1 Johannes 2:12-14 )


5. ”Jeg skriver til dere....fordi dere kjenner sannheten.” (1 Johannes 2:21)


6. ”Dette skriver jeg til dere om dem som forfører dere.” (1 Johannes 2:26)


7. ”Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn.” (1 Johannes 5:13)


Mens Paulus argumenterer med logiske resonnement i sine brev, og har med lange avhandlinger med sitater fra GT, og eksempler fra naturen osv. gir Johannes oss ingen logisk forklaring på sine sannheter. Han bare serverer dype sannheter med enkle ord på en måte som ingen andre forfattere i NT gjør. Johannes bekrefter sine sannheter med opplevelser og erfaring framfor logiske argumenter og sitater.