Jeg hørte en historie fra et møte for en tid tilbake. Vedkommende som talte, startet med å holde opp en 200,- kr seddel. Salen var fullsatt, og han spurte: “Hvem vil ha denne seddelen?” Flere rakk opp hånden. Han fortsatte: "Jeg vil gi denne seddelen til noen, men først vil jeg gjøre noe med den."
 
Han krøllet seddelen sammen til en kule, og spurte igjen: “Er det fremdeles noen som vil ha den?” Og flere rakk opp hånden pånytt. Så tok han seddelen, la den på gulvet og tråkket den ned i gulvet. Seddelen var nå både skrukkete og skitten. "Er det fremdeles noen som vil ha den?” spurte han. Fremdeles rakk flere opp hendene.

“I dag har dere lært en verdifull lekse”, sa taleren. "Uansett hva jeg gjør med denne seddelen, er det noen som vil ha den. Det er fordi dere vet at verdien av den er uforandret selv om den er både skitten og skrukkete."

Mange ganger i våre liv blir vi “krøllet sammen”, eller tråkket ned i skitten på grunn av avgjørelser som blir tatt og omstendigheter som dukker opp. Vi føler oss kanskje verdiløse. Men uansett hva som hender, vil du aldri miste din verdi! Du er spesiell, glem aldri det! Og la aldri gårsdagens skuffelser overskygge morgendagens drømmer”.

Jeg tror de fleste av oss kjenner oss igjen i dette. Vi kan gjøre feil og bli utsatt for feil. Vi kan si feile ting, og vi kan bli sagt feile ting til. Ikke alltid vi føler oss på topp, og kanskje vi stiller spørsmål om vår verdi og vår betydning for andre.

Da skal du huske på at kun du er deg, og at ingen andre kan fylle akkurat din plass.
For noen er du verdens beste datter, sønn, mamma, pappa, mann, kone, tante, onkel, bestefar, bestemor, bror, søster, svigermor, svigerfar, svigerdatter, svigersønn, kjæreste, venn og kollega. DU ER UERSTATTELIG!
 

"Jeg priser deg fordi jeg er skapt på underfull vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel." (Salme 139:14) 
 
"Fra det fjerne har Herren åpenbaret seg for meg: Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved." (Jeremia 31:3)