"Ved tro bygde Noa i hellig frykt en ark til frelse for sin husstand, etter at han var blitt varslet av Gud om det som ennå ikke var sett. Ved den fordømte han verden, og ble arving til rettferdigheten av tro." (Hebreerne 11:7)
 
Noa hadde tro fordi Gud hadde talt til ham. Her har vi det samme igjen: Tro bygger på åpenbaring! Det står at han var blitt varslet av Gud om det som ennå ikke var sett. Og tro er nettopp overbevisning om ting en ikke ser!
 
Noa var så overbevist om det han ennå ikke kunne se, at han var rede til å handle på det han trodde. Derfor bygde han en ark til frelse for seg og sitt hus. Han gjorde det selv om folk lo av ham og sa at det var tåpelig det han gjorde.
 
Saken var at Noa hadde tro for å "gå over", mens alle andre "gikk under". Det samme elementet, nemlig vannet, som gjorde at de andre gikk under - det løftet Noa opp, og gjorde at han "gikk over"! Derfor fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten av tro.

Gud vil vi skal følge Noas tro. Vi lever også i en verden som ligger i det onde, og som går under. Det står at denne verden, slik den nå er, går sin undergang i møte. Men det herlige er å leve i den slags tro som Noa hadde. Mens de andre går under, så går vi over! Vi skal over i en ny og bedre verden, slik som også Noa fikk flytte over i en ny og bedre verden etter vannflommen.
 
La meg bare inspirere deg ved å si: Ikke følg den mengden som er på vei til undergang, men lev i den troen som gjør at selv om de andre går under, så har du bestemt deg for å gå over!