• Rettferdiggjørelsen bringer meg i et rett forhold til Gud som dommer. 
  • Gjenfødelsen bringer meg i et rett forhold til Gud som Fader. 
  • Helliggjørelsen bringer meg i et rett forhold til Gud sorn Herre.

 

  • Rettferdiggjørelsen taler om Kristus for meg. 
  • Gjenfødelsen taler om Kristus i meg. 
  • Helliggjørelsen taler om Kristus gjennom meg. 

 

  • Rettferdiggjørelsen gir meg en ny stilling for Gud. 
  • Gjenfødelsen gir meg en ny natur fra Gud. 
  • Helliggjørelsen gir meg en ny vandring med Gud.  

 

Helliggjørelsen har sitt utgangspunkt i rettferdiggjørelsen, og sitt mål i herliggjørelsen. Rettferdiggjørelsen er altså helliggjørelsens forutsetning. Først liv i Gud, så liv med Gud. Rettferdiggjørelsen handler om den troendes adgang innfør nådens trone, mens helliggjørelsen handler om den troendes vandring med Gud i denne verden.