«Min plass i himmelen er reservert» - Sitat : Billy Graham -

 

Har du noen gang reservert et sete noe sted? I en restaurant, et fly eller kanskje en konsert?Reservasjonen er kjøpt og betalt på forhånd, din plass står ledig og venter på deg. Uansett hvor fullt det er, er det ingen som tar plassen din. Hvilket privilegium dette er.

 

«I Min Fars hus er det mange rom. Hvis ikke, ville Jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal også dere være.» (Johannes 14:2-3)

 

I himmelen er det beredt et sted til deg, en reservasjon kjøp og betalt av Jesus. Med sitt eget blod, gikk Han like inn i helligdommen og presenterte offeret for Faderen. Billetten er betalt, setet ditt er reservert, du er velkommen! 

 

La oss tviholde på denne billetten, fullføre løpet som Paulus oppfordrer oss til, slik at vi alle kan bli ikledd rettferdighetens krone.

 

«Til slutt, så er det da gjort ferdig en rettferdighetens krone for meg, den som Herren, den rettferdige Dommer, skal gi meg på den Dagen, og ikke bare til meg, men til alle som har elsket Hans åpenbarelse.» (2 Timoteus 4:8)