Ingen er mer ekspert på evigheten enn mennesket. Særlig de som har greie på det! De kan slå fast at evigheten bare er et begrep, og sånn har det vært bestandig. For dem som snakker om å leve evig, synes forståsegpåere at disse er litt naive!? De mener at Big Bang var starten, og at livet først begynte som en følge av dette. Om Gud skapte Jorden ved at han startet et Big Bang er det ingen som vet, men om så var, så levde i så fall Gud før The Big Bang!

Hvem kan fortelle oss når tiden begynte? Tid for oss på Jorden er avhengig av sol og måne, dag og natt, og historiske data. Men hvis vi tenker oss at Gud har levd bestandig, før alle ting, hvordan ble så han skapt? Det må jo ha vært noe før det og, eller? Her stopper min fatteevne. Jeg forstår ikke dette, med evigheten. At ting har vært bestandig.

Prøv å tenke parallelt, evigheten i tid, og uendeligheten i rom. Altså, hvor langt i strekning. Se for deg at du skyter en laserpil ut i verdensrommet med en regel om at den ikke skal bli stoppet av noe. Når stopper den? Hvor tar verdensrommet slutt? Etter 4 trillioner år? Nei, den vil aldri slutte å skyte fremover. Jeg forstår det ikke, min hjerne er ikke konstruert til å forstå det! Men de som har ”greie på alt”, kan sikkert enkelt forklare det, slik at din og min hjerne roer ser ned!?

I bibelen står det: ”Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid!” Å si at noe ”er i går” blir jo grammatisk feil. Det skulle stått ”var i går”. Men hos Gud er det ikke dag og natt. Bare dag! Gud er lys! Hos Gud står tiden stille, evigheten. Derfor står det ”er i går”. Vi forstår at dette er over vår fatteevne. Både tid og evighet, og avstander i uendeligheten. Dette gåtefulle spørsmål vil man engang få svar på, hvis du tar imot Guds gave, som er Jesus Kristus. Da får du evig liv, og en like uforståelig tilstand i evigheten vil da bli åpenbart på oss som et faktum at både du og jeg er evighetsindivider! Det er kun ved tro på Jesus at du får dette livet. Han er Guds gave til deg!

Gud velsigne deg!