Jeg kjenner en selger som på en uke solgte 7 biler. Dyre biler! Om han hadde fått lønn pr. bil han solgte, ville han denne uken fått mye lønn. Var jeg sjefen hans ville jeg sagt: ”Dette har du fortjent!” Firmaet ville øket sin omsetning betraktelig, og bunnlinjen i firmaets fortjeneste ville nyte godt av det.

For dem som prøver å oppnå ”aksept” hos Gud, prøve å leve et ”syndfritt” liv, og på den måten sanke et ”Dette har du fortjent” hos Gud, har allerede fått sin lønn, den lønn andre ser frem til å få i himmelen en gang. Man vil gjerne ha aksept med en gang, høre at Gud er fornøyd! Da får du ikke lønn fordi Gud er nådig, men fordi du selv synes du fortjener det? Bilselgeren har sikkert ikke tid til å vente til Himmelen med å få lønn, selvsagt ikke! Men prøv å overføre det til våre liv, inne i oss, i vår relasjon til Gud. Du kan aldri utføre et arbeide som gir deg fri adgang til lønningsposen i Himmelen. Den får du bare fordi Gud er god med deg, han gir oss nåde uansett hvor god eller dårlig vi er, alle er vi like for Gud!

Hvis du har sagt ja til Jesus og tror på det han gjorde for deg, kan du leve i denne nåden forklart over. Han tok din synd med seg opp på Korset, og slettet din synd og skyld. Ved å TRO på det blir du frelst! Slik skriver Paulus i Rom. Kap. 4, vers 5: ”Den derimot som ikke har gjerninger, (dvs. gjort seg fortjent til lønnen) men TROR på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin TRO tilregnet som rettferdighet!”

Er du rettferdiggjort, (dvs. sagt ja til Jesus, og tror på ham) så er du fri fra din syndeskyld, du er renset, du er ren. Takk Jesus for det!

Gud velsigne deg!