"Da åpenbarte Herrens engel seg foran ham i en flammende ild, midt ut av en tornebusk. Han så opp, og se, tornebusken sto i lys lue, men den brant ikke opp. Moses sa: Jeg vil gå bort for å se dette underfulle syn, at tornebusken ikke brenner opp." (2 Mosebok 3:2-3)

Moses hadde gått 40 år, dag ut og dag inn, blant slike tørre tornebusker, uten å ta noe notis av noen av dem. Men denne tornebusken sto i lys lue, uten å brenne opp. Den tiltrakk seg Moses sin oppmerksomhet.

Alle mennesker er forholdsvis like når man ser på dem med et overfladisk blikk. Dersom det ikke er noe som skiler oss ut fra mengden, er det lett å bli oversett. Slik er det også med oss kristne. Dersom vi er som tørre tornebusker, er vi ikke noe interessant skue for verden der ute. Men Gud har gjort noe som gjør at vi skiller oss ut fra mengden. Han har tent sin ild i oss! Vi er som tornebusker som står i lys lue uten å brenne opp! 

Det var denne "metoden" Gud brukte på Pinsedag, da den nytestamentlige menigheten ble født. Og det viste seg å være en meget effektiv metode! På en dag fikk de hele byens oppmerksomhet og over 3000 mennesker ble frelst!                           (Apostlenes gjerninger 2)

Hva var årsaken til dette? De hadde jo ikke engang hatt anledning til å annonsere dette møtet, eller å spre forhåndsinformasjon om det som skulle skje. Likevel ble hele byen "snudd opp ned" på et døgn!

Årsaken var at Guds ild hadde falt... 

Dette er Guds metode for at Hans Rike og menigheten skal vine terreng. Han fyller oss med sin Hellige Ånd og gjør oss dermed annerledes enn våre omgivelser. 

Mens verden rundt oss går omkring og er misfornøyd, deprimert og utslått, er vi fulle av tro, glede, frimodighet, begeistring og fryd! Dermed blir vi lagt merke til på en positiv måte. På denne måten vil du være den mest inspirerende og attraktive personen på jobben, i familien og i nabolaget. Helt enkelt fordi det fra dit indre flyter "strømmer av levende vann". Det levende vannet flyter gjennom oss, fordi det skal røre ved andre mennesker rundt omkring oss.

Dette er sann kristenliv i praksis!