En tysk prest levde enkelt og sparsomt og hadde uten grunn fått ord på seg for å ha samlet seg en formue.

Nå hadde ikke denne presten oppgitt noen formue i selvangivelsen, - og en dag spør en representant for ligningsvesenet ham om det virkelig er slik at han ikke har noen formue.

"Vel", svarer presten, "på en måte er jeg en veldig rik mann...."
"Så", sier mannen fra ligningsvesenet interessert; han sitter ferdig til å notere. "Hvor stor er Deres formue da?" 

 

Og presten forteller: "Jeg har en utmerket helse - og en god helbred er bedre enn rikdom,", svarer presten.

 

"Ja,vel, hva mer eier De?"

 

"Jeg har en prektig kone - og en god hustru er langt mer verd enn kostelige smykker. Jeg har sunne og velskapte barn - en arv fra Herren, som gjør meg rik."

 

"Eier De ikke mer?"

 

"Jo,det gjør jeg. Jeg eier borgerskap i himmelen og Den Hellige Ånds forvissning i mitt hjerte om at jeg er Guds barn."

 

"Ellers har De ingen formue?"

 

"Nei", svarer presten.

 

"Herr pastor", sier ligningsmannen, "De er en rik mann, forstår jeg; men Deres formue kan ikke skattlegges."