Frøken Miller hadde undervist mange elever på den kristne skolen, men ingen hadde vært så vanskelig som Jeremiah. Han var 12 år gammel, litt tilbakestående, og hadde aldri kommet seg lenger enn til andre klasse.

 

Gang på gang hadde frøken Miller forsøkt å få gutten inn i en spesialklasse, men foreldrene ville han skulle gå sammen med klassekameratene. Det var ikke så enkelt, for det var atten barn til som skulle undervises.

 

En dag hadde frøken Miller fortalt barna om oppstandelsen, og hun gav dem en oppgave. Alle fikk et stort plastegg. Neste dag skulle de ta det med til skolen, fylt med noe som gav tegn om nytt liv. Alle unntatt Jeremiah var begeistret, og frøken var usikker på om han hadde forstått oppgaven.

 

Neste morgen kom elevene på skolen, fulle av forventning. De lo og snakket om hva de hadde i eggene. I et lå det en blomst, i et annet en sommerfugl av plast. Et egg inneholdt en stein med mose.

 

Da frøken Miller åpnet egget til Jeremiah, var det tomt. Hun regnet ikke med at han hadde forstått hva han skulle gjøre. Frøken var redd for at han skulle bli skamfull, så hun la egget forsiktig til siden.

 

"Frøken Miller," ropte Jeremiah. "Skal du ikke si noe om egget mitt?" Læreren svarte at egget var tomt.

"Ja, visst. Graven til Jesus var jo også tom." svarte Jeremiah.

 

Da elevene løp ut i skolegården for å leke, ble frøken Miller stående i klasserommet. Hun gråt. I lang tid hadde hun trodd at det var nytteløst å få Jeremiah til å forstå. Så hadde han fattet mer enn klassekameratene...

 

Tre måneder senere døde Jeremiah. De som kom for å vise familien sin støtte og medfølelse, ble overrasket over å se nitten egg på kistelokket. Alle var tomme....