Engel

 • Englebesøk

  Har du noen gang hatt englebesøk? For en del mennesker betyr engler mer enn Gud. Du har vel hørt om engleskolen? Man lærer om det usynlige, krefter rundt oss og i oss som ikke er av denne verden, likevel er de blant oss. Pussig, men sant, mennesker søker virkelig det usynlige!

  I Bibelen ser vi flere tilfeller av mennesker som får besøk av engler. Englene hadde en rolle som Guds utsendte medarbeidere. Abraham fikk besøk av Guds Engel når han skulle til å ofre sin sønn Isak på Moriah berget, samme sted som siden ble plassen til Tempelet i Jerusalem. Far og mor til Samson, den sterke mannen, fikk besøk av Guds Engel når de fikk vite at de skulle få barnet Samson, han som skulle hjelpe Israel fra Filistertrelldom.

  Daniel, han som satt i Løvehulen, fikk besøk av Guds Engel som viste ham store ting som ville skje i hans tid, og i tidene som skulle komme. Vi kan nevne mange flere tilfeller, men poenget er at den engel som blir kalt ”Guds Engel” i det gamle Testamentet, GT, er Jesus Kristus åpenbart i engleskikkelse før han selv ble inkarnert som menneske. Jesus var nemlig Guds eneste sønn før han ble et jordisk menneske.

  På denne måten ble også disiplene opplært av Jesus til å se bakover i tid. På den måten ble de kjent med den Jesus de kjente fra Israel, hans opphav var fra evigheten. Tenk å kjenne en slik person, en som tilgir mennesker som har falt i hor, gir røvere håp om liv etter døden, tar seg tid til de laveste i samfunnet, og er ikke redd for å gå i forsvar for den som har blitt utstøtt, selv om de som utstøter er ”konger”!

  Engledyrkelse er ikke anbefalt i Bibelen, men den hjelper oss til å forstå at vårt liv i evigheten blir av et solid stykke ”engleformat”. Om man vil dyrke Guds Engel, Jesus Kristus, så er du på trygg grunn, han elsker deg, og har gitt sitt liv for deg. Det er en skolering som er sunn, anbefalt, og har evighetsverdi!

  Gud velsigne deg!