"En såmann gikk ut for å så sitt såkorn. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og himmelens fugler åt det opp. .... Såkornet er Guds ord.De ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst." Luk 8,5 og 12.

 

Jesus brukte å fortelle til folket med lignelser fra virkeligheten og i dagens drypp har jeg tatt med første verset og tydningen. Vi vet jo at våren bringer med seg
en ny satsing for en bonde, han må bearbeide jordsmonnet for å så i nye vekster i jorda. Såmannen i lignelsen gikk ut for å så sitt såkorn, og da han kastet ut
såkorn falt noe ved veien. Veien var jo ikke det beste såstedet såmannen kunne satse på, for det ble snart tråkket ned av de som ferdes der. Men fuglene liker
såkorn og de var på pletten med en gang. Vips, så var såkornet borte fra veien.

Såkornet er Guds ord i denne lignelsen, sa Jesus. Såkorna ved veien er mennesker som hører Guds ord, og de begynner så smått å tro på det de
hører, men så kommer djevelen med alle sine innvendinger og tar bort Gudsordet som er kommet i hjertene deres. Hvorfor gjør djevelen dette? Jo, for han vil ikke at noen skal bli frelst. Jesus sier jo følgende i Joh 8,44 om ham :

"Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far." 

 

I samme lignelse fortsetter Jesus med å fortelle om at noe falt på steingrunn. Og da det vokste opp, visnet det, fordi det ikke hadde væte. Tydningen Jesus utla på denne lignelsen var at de korna som falt på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot. De tror til en tid, men i
prøvelsens stund faller de fra. Dette er samme virkelighet i dag, men når prøvelsens tider kommer mot oss, da faller mange ifra troen på Jesus.

Videre fortalte Jesus om noen såkorn som falt midt iblant torner, og tornene vokste opp sammen med det og kvalte det. Jesus tydning på dette er de som hører Guds ord, men mens de vandrer fram på livsveien, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyster, som gjør at de ikke bærer fullmoden frukt.

Men noe falt i god jord en bearbeidet åker , der såkornet vokste opp og bar frukt, hundre foll. Jesus tydning her må være alles ønsker for oss troende , for den lyder slik :

 

"Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt i utholdenhet." Luk 8,15

Ha ei god helg!