"Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straffen som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overga Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. " Rom 1, 26-28

Paulus omtaler her dagens debatt i Den Norske Kirke , nemlig homofili. Han forklarer at det er imot naturen å ha et samliv kvinner imellom, likedan med mennene seg imellom. Skriften sier klart at Gud skapte dem til mann og kvinne og utfra de to skulle verden befolkes. Mannen har fått en oppgave i et samliv og kvinnen en annen.
Gud har altså bestemt fra skapelsen av at et ekteskap skal være mellom en mann og en kvinne. Derfor sier Gud allerede helt fra starten av hvilke følge det får for mannen :

"Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og forbli hos sin hustru, og de skal være ett kjød." 1 Mos 2,24.

Dette skriftordet tok Jesus opp igjen da han snakket om skilsmisse, jfr.Mar 10,6-9 :

"Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille."

Et ekteskap etter Guds ordning oppstår når en mann og en kvinne har et samliv med hverandre, de er da ett kjød. Samliv mot det naturlige er utukt etter Guds forordning, og for oss troende gjelder Guds ord. To kvinner kan godt leve sammen i felles bolig uten at noen sier noe på det. Det er først når to kvinner opptar et unaturlig samliv med hverandre, at Guds bud kommer inn. Likedan med to menn som finner å dele bolig etc, men som ikke har et unaturlig samliv med hverandre. De er nemlig ikke ett kjød etter Guds forordning, men to.
Utfra denne tankegang så skulle det være opplagt at ikke noe kristent trosamfunn kan tillate å gifte to av samme kjønn, da dette er imot Guds ord, og følgelig er et slikt ekteskap ikke sammenføyd av Gud.

Gud er kjærlighet, sier mange i dag, og utfra det så skal en la menneskene få lov å gjøre nett som de vil, uten at noen skal stå med pekefingeren mot dem. Ja, jeg er enig utfra det som Guds ord sier :

«Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent.» Apgj 11,9.

Vil vi til Himmelen? Ja, da må vi gå veien som fører dit. Så enkelt og så vanskelig!

"Jesus er veien, sannheten og livet." Joh 14,6.