"Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn. Heri består visdommen. Den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall. Og dets tall er seks hundre og sekstiseks. "Åp 13,16-18

Vi lever i en datatid som styrer hverdag og helg for oss. Har du økonomi til det, så kan du snart få kjøpt deg alt som trengs til å ha et avslappet liv. Fjernstyring er et kjent begrep innen elektronikken. Du stiller inn varme, lys etc med en fjernkontroll i huset, hytte, bil,båt. Ja, det er vel ikke den ting som ikke kan fjernstyres. Bebynnelsen til denne utviklingen startet med romfarten, for så å bruke teknologien i det sivile liv. Tenk bare på alle nyvinningene innen sykehusene våre, der kirurgi er som natt og dag i forhold til tidligere dager.
Den amerikanske vitenskapsmannen innen atomenergi N.J. Stovell fortalte om oppsiktsvekkende oppdagelser med hensyn til radiobølger.
- Han begynte og tenke slik : Hvis nåtidens vitenskapsmenn kan måle menneskehjernens virksomhet vitenskaplig, så må da Gud også kunne registrere våre tanker? De fikk da lyst til å gjøre et forsøk en gang for å se hva som skjer i hjernen når mennesker dør. Teamet valgte ut en troende kvinne til forsøket, som de visste at hun snart skulle dø. Uten at hun visste noe om det, satte de sitt vitenskaplige apparat til eksperimentet opp ved siden av hennes rom, slik at vi kunne følge hennes siste sekund.Teamet var fem fremragende vitenskapsmenn som fulgte med i hva som skjedde. I rommet hadde de en måler som de ville måle den døende kvinnens tankekraft med. Måleren hadde midtpunkt 0 og gikk til 500 grader på den positive side til høyre, og 500 grader til den negative side til venstre. Tidligere hadde vi målt en av USA's største radiosendere med den samme prøven, mens den utsendte sitt program jordkloden rundt. Den viste 9 grader til den positive siden på vår måler. - Da den døendes siste sekunder nærmet seg, begynte hun å love og takke Gud. Hun bad om Guds nåde og tilgivelse og uttrykket sin tro om syndenes forlatelse i Jesu blod. Hun gledet seg og takket Herren fordi hun skulle flyttes fra denne jammerdalen til det himmelske hjem, til det evige liv med sin Forløser og Frelser. De fem vitenskapsmennene ble så grepet av dette, at de helt glemte ut deres vitenskaplige måleinstrumenter. Men plutselig hørte de en lyd fra måleren. Da de så på den viste den 500 grader i positiv rettning, og viseren prøvde å komme høyere. De fem så på hverandre med forundring, og var meget beveget i vårt indre. For første gang i menneskehetens historie hadde de målt en troendes kraft i bønn, og den var 55 ganger større enn kraften i en av USA's radiosendestasjoner. Hele N.J.Stovell ateistiske verdensanskuelse begynte å falle i grus.
Men tid senere bestemte de seg for å gjøre et nytt forsøk. Denne gangen var objektet en gudsfornekter som led av en alvorlig sykdom. Etter at de hadde gjort sine instrumenter klare, fikk de ordnet det slik at en sykepleier begynte å diskutere med ham. Mannen ble hissig. Han forbannet Gud og mennesker. Teamet betraktet måleren . Viseren begynte å falle raskt til den negative siden, og da mannen forbannet igjen, gav måleren en lyd i fra seg idet viseren slo mot ytterkanten, 500 grader i den negative retning. Teamet hadde nå vitenskaplig målt og fastslått onde tankers, hatets og forbannelsens kraft. 500 negativt slo nålen ut, da den døende mannen bante. Da kvinnen i dødsstunden priste Gud, slo nålen ut til 500 positivt.
Da kom N.J. Stovell til å tenke på følgende : "Hvis vi vitenskapsmenn kan måle tankens innhold og kraft, så må Gud også kunne lese våre tanker og samtidig ta imot de budskap vår hjerne sender med større effektivitet enn de største radiosendere? På den måten sto jeg ansikt til ansikt med den allvitende og allestedsnærværende Gud. Ateismen falt fullstendig sammen. Som en ærlig vitenskapsmann kunne jeg ikke fornekte sannheten. Nå er jeg en lykkelig kristen. Jeg tror på Jesus Kristus som min Frelser," slutter N.J. Stovell.

WWW står for World Wide Web, som er en integral del av Internett. www er betegnelsen på det globale informasjonsnettverket hvor man kan få tilgang på tekst, bilder, multimedia og andre typer informasjon. Dagens drypp omtaler et dyr som har et tall, som igjen er et menneskes tall, nemlig 666. Vi lever i de siste tider før Jesus kommer tilbake til jorden, men inntil den tiden kommer, så vil mannen som har tallet 666 fremstå på verdens arena med makt og myndighet. Tallverdien etter det hebraiske alfabetet for w er tallet 6. www utgjør således tallet 666.
Jeg så nylig et program på NRK 2 med den kjente amerikanske spesialtjenestenes tidligere medarbeider Edward Snowden. Han kunne fortelle at USA hadde avlyttingsmottakere som lagret alt av kommunikasjon som brukes innen www , dvs internett , pluss,pluss. Heldigvis så er Gud på tronen ennå og han kommer sine ihug.

"Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen. Herren handler rettferdig, han gir rett til alle undertrykte. Salme 103,2-6.