"Han sto så opp og forlot synagogen, og han kom inn i Simons hus. Men Simons svigermor lå syk med høy feber, og de ba ham hjelpe henne. Han trådte da til og sto over henne og truet feberen, og den forlot henne. Straks sto hun opp og tjente dem. Men ved solnedgang kom alle med sine syke, som led av mange slags sykdommer, og de førte dem til ham. Og han la hendene på hver enkelt av dem og helbredet dem. Også onde ånder for ut av mange, mens de ropte og sa: Du er Guds Sønn! Og han truet dem og tillot dem ikke å tale, fordi de visste at han var Messias. Da det var blitt dag, gikk han ut og dro bort til et øde sted. Folket lette etter ham, og de kom til ham og holdt på ham for at han ikke skulle gå fra dem." Luk 4,38-42.

Evangeliene er gitt oss til frelse, de er ikke skrevet som en dagbok av forfatterne, nei, de handler alle om Jesus liv og virke. I dagens drypp får vi noen opplysninger om familien til apostelen Peter. Jesus hadde nettopp vært i synagogen i Kapernaum, hvor han lærte dem på sabbaten. De var slått av undring over hans lære, for hans tale var med myndighet. Etterpå dro de ned til huset hvor Peter bodde med sin familie, inkl. hans svigermor.I følge teolog og lærer Klemens av Alexandria hadde han også barn. Den samme forfatter gjengir tradisjonen om at Peters kone møtte martyrdøden. Peter selv led martyrdøden under keiser Nero.

Men denne ettermiddagen kom Jesus og hans disipler til Peter sitt hjem. Svigermoren til Peter lå syk med høy feber og de ba ham hjelpe henne, noe Jesus gjorde. Han sto over henne der hun lå og truet feberen, og tro det eller ei, feberen forlot henne. Straks trådte hun til med å varte dem opp. De fikk sannsynligvis et herlig måltid mat av henne. Men siden hører vi ikke mer om familien til Peter, for ved solnedgang kom folket med alle sine syke til ham. Denne gangen la Jesus sine hender på hver enkelt av de syke og helbredet dem. Også mennesker som hadde onde ånder i seg for ut, mens de ropte : "Du er Guds sønn!"
De onde ånder visste at Jesus var Guds sønn, men da truet han åndene til ikke å tale. Hvorfor? Jo, de visste nemlig at Jesus var Messias.

Av teksten kan det tolkes at Jesus med disiplene overnattet i Peters hus, for det står skrevet, at "da det var blitt dag, gikk han ut og dro bort til et øde sted."
Men da lette folket etter ham, og da de fant ham holdt de på ham for at han ikke skulle gå fra dem.

Hva ville vi gjort om vi synlig hadde funnet Jesus? Ville vi holdt på ham, slik at han fikk stikke av? Vi ville ikke vært bedre enn folket i Kapernaum, for de så jo hvilken kraft og makt han hadde med seg. Men vi vet at menneskene snudde snart om, når Jesus forkynte folket sannheten. Troen på Jesus holdt ikke alltid lenge, jfr. fortellingen  om dem som var kommet til tro på Jesus. Jesus sa nemlig til dem :

"Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, fordi dere ikke er av Gud. Judeerne svarte og sa til ham: Sier vi ikke med rette at du er en samaritan og en besatt?" Joh 8,47-48.

Hva sier vi i vårt land hvem Jesus er? Vi som ikke tror på at Gud visste hva han gjorde da han påla foreldre til alle guttebarn, at de skulle omskjæres på den 8. dagen etter fødselen slik Gud sa til Abraham jfr. 1 Mosebok 17,10-14:

"Dette er min pakt som dere skal holde, pakten mellom meg og dere og dine etterkommere: Alt mannkjønn hos dere skal omskjæres. Dere skal omskjæres på deres kjøds forhud, og det skal være tegnet på pakten mellom meg og dere. Åtte dager gammel skal alle som er av mannkjønn hos dere, omskjæres, slekt etter slekt, både den som er født i ditt hus, og den som er kjøpt for penger av fremmede som ikke er av din ætt. Omskjæres skal både den som er født i ditt hus og den som er kjøpt for dine penger. Slik skal min pakt være på deres kjød - en evig pakt. En uomskåren av mannkjønn, en som ikke er blitt omskåret på sin forhud, han skal utryddes av
sitt folk, han har brutt min pakt."

Er det rart at jødene i Norge ser med bekymring på hva norske politikkere og leger vil stoppe dem å gjøre med omskjærelsen av guttebarna deres.