"La det som dere har hørt fra begynnelsen, bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen, blir i dere, da skal også dere bli i Sønnen og i Faderen. Og dette er løftet han ga oss: det evige liv. Dette har jeg skrevet til dere om dem som forfører dere. Og den salvelsen som dere fikk av ham, den blir i dere, og dere trenger ikke til at
noen skal lære dere. Men som hans salvelse lærer dere om alle ting, så er det også sannhet og ikke løgn. Bli i ham, slik som den lærte dere."  1 Joh 2,24-27

Bli i sannheten er overskriften på dette bibelverset. Når vi lever i et fritt land som Norge, da har vi lov og tro på hva en vil. Staten har ingen myndighet til å styre min tro. Om jeg bare har troen for meg selv, så er det ingen som sier noe. Men tar du troen med deg ut i hverdagslivet, på din arbeidsplass, da får du snart problemer med omgivelsene. Skolene er ikke lenger åpne for Bibelen til å undervise fra, nei, det faget som før hette kristendom, er erstattet med alle religioner. Når vi tror på en
allmektig Gud, hvor Jesus er hans sønn, som ofret sitt liv på et kors for våre synder. 

Joh 1,12  sier: "Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn." 

Mange av våre flyktninger som kommer til vårt land er muslimer, men de rømmer landet sitt på grunn av diktatur. De får ikke leve i fred. Mange av disse får høre evangeliet om Jesus i vårt land og de tar imot frelsen som navnet Jesus gir dem. Disse som går fra en religion til en annen kalles konvertitter . Farsundmannen Henry Østhassel opplevet hvordan en konvertittfamilie ble tvangssendt ut av Norge fra Farsund tilbake til Iran i januar i år. I en e-post forteller han bl.a.
følgende:                       

"Den utløsende faktor for å stifte Konvertitt Stiftelsen skjedde når UNE den 15. januar 2014 på en sjokkerende brutal måte tvangsutsendte en livredd og traumatisert kristen konvertitt familie tilbake til bødlene i Iran. Dette var en grusom opplevelse for mange kristne - og en skikkelig oppvekker! Saken er godt beskrevet i www.konvertittstiftelsen.no
.
Konvertitter i livsfare i Iran.
Den 8 mars 2011 skrev Vårt Land: Inntil i forrige uke var den offisielle versjonen fra Landinfo at det ikke var farlig å være kristen konvertitt i Iran så lenge man holdt troen privat. Nå har Landinfo snudd. I et nytt notat vises det til en rekke internasjonale rapporter og nyheter som peker i samme retning: Kristne konvertitter er utsatt for brutal og vilkårlig behandling i den islamske republikken. Trusler om dødsstraff brukes for at de skal konvertere tilbake til islam.

Vi trenger all den støtte og oppmuntring vi kan få i denne kampen. Jeg kan love dere at det ikke er lett å fronte dette. Det har regelrett gått på helsa løs, og jeg har ofte lurt på hvorfor i all verden jeg engasjerer meg i dette i stedet for å kose meg med mine hobbyer. Men jeg kan ikke la en slik grusom urett fortsette mot mine kristne
brødre og søstre, men vi klarer ikke de økonomiske byrdene alene.
- Spørsmålet er alltid – hva er ånden bak «systemet». Er det Kristus får vi fred og liv. Er det ikke Kristus får vi undertrykkelse og død."

 

"Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere er jo selv i legemet!" Hebr 13,3