"Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen! For dere vet jo at brødrene deres rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelsene. " 1 Pet 5,8-9

Om en brølende løve gikk løs omkring oss så ville en nok tatt visse forhåndsregler. Var en like sterk og modig som gjeteren David, så ville en bare gått imot løven med egen muskelkraft. For David gikk i Herrens kraft mot løven og da visste han at seieren var vunnet.
Dagens drypp er av åndelig art, den gjelder vår hverdag og helg. Hvordan takler vi vår motstander, djevelen, som er å sammenligne med en brølende løve. Han søker alltid etter noen som han kan oppsluke. Hvordan kan han sluke oss troende vi som tror på Jesus?
Han bruker list før han brøler for å sluke sitt bytte.Jesus gikk heller ikke klar angrepene hans, han kom til ham når han var mest sårbar, for Jesus hadde fastet i 40 dager og netter, da dukker djevelen opp og sier til Jesus : "... Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!" Matt 4,3. Djevelen visste at Jesus var Guds sønn og da visste han også at ingenting var umulig for Jesus å gjøre. Men hva var det djevelen var ute etter?
Var det for hjelpe Jesus med sulten eller var det for å friste ham til å gjøre imot sin Far?
Men Jesus var edru og våken enda han hadde fastet i 40 dager og netter, han stod djevelen imot, fast i troen sier han til djevelen:

"..Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn." vers 4.
Djevelen lot seg ikke stoppe med sine angrep mot Jesus, han fristet ham to ganger til, før han dro slukøret bort fra Jesus.

Daglig kommer vi i nærkontakt med djevelen gjennom personer vi møter. De trenger ikke være demonbesatt, men ganske alminnelige mennesker. De menneskene er ikke våkne nok til å avsløre fristeren med en gang og dermed får han bruke oss imot andre mennesker. Apostelen Peter fikk selv erfare å bli lurt av djevelen, da Peter skulle " irettesette" Jesus med ordene:
"...Gud fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg!" Matt 16,22. Jesus snudde seg og sa til Peter:

"Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til." vers 23.

Vi må bare huske å ta Guds fulle rustning på, slik at vi er klar til å møte djevelens angrep imot oss i den åndelige verden.

"Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens." 1 Joh 2,1-2.