"Før de ennå hadde lagt seg, kom byens folk, mennene i Sodoma, unge og gamle, hele folket fra alle kanter og omringet huset. De ropte på Lot og sa til ham: Hvor er de mennene som kom til deg i natt? Før dem ut til oss så vi kan ha omgang med dem. .... Men de sa: Gå vekk! Og så sa de: Denne ene mannen er kommet for å bo som fremmed her, og så opptrer han bestandig som dommer! Nå vil vi fare verre med deg enn med dem. Så trengte de voldsomt inn på mannen - på Lot, og stormet fram for å sprenge døren. Da strakte mennene hånden ut, de tok Lot inn til seg i huset og stengte døren. Og folket som var utenfor døren til huset, slo de med blindhet, både små og store, så de forgjeves strevde for å finne inngangen. " 1 Mos 19,4-5,9-11.

 

Dagens drypp skjedde vel ca 1600 år før Kristus eller der omkring.  To engler var kommet til Lots hus for å redde dem fra ødeleggelsen av byen Sodoma, men byens menn, unge og gamle, alt mannkjønn fra alle kanter av byen kom imot Lot og forlanget de to mennene utlevert til dem. Hvilke hensikter hadde mennene med dem? Jo, de skulle tilfredsstille sine seksuelle lyster på dem. "Før dem ut til oss så vi kan ha omgang med dem." Men Lot høres ut til å være kjent med disse mennene fra dagliglivet i Sodoma, for da Lot tilbød dem sine to døtre, fikk han følgende svar : "Denne ene mannen er kommet for å bo som fremmed her, og så opptrer han bestandig som dommer!"

Lot levde til daglig midt oppe i alt dette. Men han deltok ikke sammen med dem, men prøvde å rette en advarende pekefinger mot mennenes handlinger. Men det sies ikke at han hadde noen åndelig makt eller innflytelse for å hindre det som florerte rundt omkring ham. Apostelen Peter sier i sitt 2. brev,7-8 at “han led dag for dag pine i sin rettferdige sjel ved de lovløse gjerninger han så og hørte.”

 

Hvordan er det med oss mennesker anno 2014 på samme klode som Lot befant seg på? Lider vi dag for dag pine i våre rettferdige sjeler ved det vi ser og hører ? Det vi hørte nylig var at homofile par kan fra 29.3.2014 inngå ekteskap i England og Wales, og statsminister David Cameron mente at det var på høy tid. "For første gang kan par som gifter seg ikke bare bestå av kvinner og menn, men også av to menn eller to kvinner," lød en kunngjøring fra Cameron. "– For å si det enkelt: Heretter vil det ikke lenger spille noen rolle om du er hetero eller homo, staten anerkjenner alle forhold som likeverdige," konstaterer Cameron. Nederland var først ute med å legalisere ekteskap mellom likekjønnede i 2000, og 16 andre land har siden fulgt etter, blant dem Norge. Innen Camerons eget konservative parti er det dyp splittelse i synet på homofilt ekteskap og mange mener at det strider mot den kristne tro.

I denne mørke og lovløse tid, like før Sodoma og Gomorra ble utslettet, levde Abraham sitt liv i harmoni med Herren og hans vilje. Men i motsetning til Lot så flyttet han seg bort fra disse byene . Abraham levde mer adskilt fra verden, og var opptatt med Herren. Herren sa til Abraham hva han hadde tenkt å gjøre med Sodoma. Da ble han stående for Herrens åsyn. Han tenkte på Lot og hans hus, og fikk nød for dem. Han bad Herren om å spare byen om der fantes 50 rettferdige, og Herren sa ja. Men Abraham forhandlet seg ned til 10 rettferdige og Herren sa ja. Abraham visste at det bare var Herren som kunne frelse og spare byene. Vi vet hva resultatet ble, det var under 10 rettferdige og Guds dom ble iverksatt.
Måtte vi søke nærmere Herren Jesus i disse dager, som er så lik Lots tid. Jesus sa noe om Lots dager, jfr Lukas 17,28-30:

"På samme vis - slik som det var i Lots dager: De åt og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Slik skal det også være på den dagen Menneskesønnen åpenbares."