"Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen. Herren handler rettferdig, han gir rett til alle undertrykte." Salme 103,3-6.

Kommentar fra en i en dagsavis om en kjent menighet i USA:
"Dette er svermeri og villfarelse! Helbredelse og vekkelse kan ikke annonseres. Det er heller ikke helbredelse folk i Norge først og fremst trenger. Folk trenger å bli frelst fra sin synd, og komme i samfunn med Jesus. Hva gagner noen det om de blir helbredet fra sykdom, for så å gå evig fortapt? På grunn av kjødet trenger vi mennesker noe som holder oss på bakken, holder oss i avhengighetsforhold til Jesus og nådestolen. Dette kan være sykdom, for Gud kan like godt bruke sykdom i vår helliggjørelse som annen motgang."

Dagens drypp summerer opp hvordan Herren er imot sine barn. Når jeg leste overfornevnte kommentar i en dagsavis nylig, da tenkte jeg: Har du dekning for dine ord i skriften? Jeg kan aldri huske at Jesus noen gang satte som vilkår for helbredelse fra sykdom, at de måtte omvende seg å bli frelst.
Helsen og frelsen gikk i lag, for noen ganger sa Jesus til dem :

"Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred! Mens han ennå talte, kom en fra synagogeforstanderens hus og sa: Din datter er død. Umak ikke Mesteren mer! Men Jesus hørte det og sa til ham: Frykt ikke, bare tro, så skal hun bli frelst." Luk 8,48-50.

En annen gang kom en blind til han. Jesus spurte han : "Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Han sa: Herre, at jeg må få synet igjen! Og Jesus sa til ham: Bli seende! Din tro har frelst deg. Og straks fikk han synet igjen. Han fulgte ham og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, priste Gud." Luk 18,41-43

En gang gikk Jesus inn i en landsby,der møtte det ham ti spedalske menn. De ble stående på avstand og ropte med høy røst: "Jesus, Mester! Miskunn deg over oss!"
Han så dem og sa til dem: "Gå av sted og fremstill dere for prestene!" Og det skjedde mens de var på vei dit, at de ble renset. Men en av dem vendte tilbake da han så at han var blitt helbredet, og priste Gud med høy røst. Og han falt ned på sitt ansikt for hans føtter og takket ham. Han var en samaritan. Men Jesus svarte og sa: "Var det ikke ti som ble renset? Hvor er da de ni? Fantes det ingen som vendte tilbake for å gi Gud ære, uten denne fremmede?" Og han sa til ham: "Stå opp og gå bort! Din tro har frelst deg."  Jfr.Luk 17,12-19

Matteus 11,20 forteller oss at han begynte å refse de byene hvor de fleste av hans kraftige gjerninger var gjort, fordi de ikke hadde omvendt seg. Vårt avhengighets-forhold til Jesus og hans nåde er at vi holder oss i Ordet, eller slik som salme 119,9 sier:

"Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord."

Hold deg nær til Jesus, så vil han holde seg nær til deg!  Ha en riktig god helg!