"Og se, to blinde satt der ved veien. Da de fikk høre at Jesus dro forbi, ropte de og sa: Herre, du Davids sønn, miskunn deg over oss! Folket truet dem og sa at de skulle tie, men de ropte bare høyere: Herre, miskunn deg over oss, du Davids sønn! Da stanset Jesus, og kalte dem til seg og sa: Hva vil dere jeg skal gjøre for dere? De sa til ham: Herre, at øynene våre må bli åpnet! Jesus ble grepet av medynk og rørte ved øynene deres. Straks fikk de synet sitt igjen, og de fulgte ham. Matt 20,30-34.

Jesus dro omkring i landet Israel, han dro ikke til andre land som voksen, heller ikke en weekend. Jesus var sendt av sin Far til å virke i jødenes eget land. For frelsen kommer fra jødene, sa Jesus, jfr. Joh 4.22: "Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene."
Men så kom dagen da også vi hedninger ble regnet med i Guds menighet, det var da Jesus hang på korset,og ropte ut: "Det er fullbrakt!"

Dagens drypp forteller om to blinde som satt ved veikanten og som fikk vite om at Jesus dro forbi dem nå. Av utropet deres så må de ha hørt om Jesus. Men folket som var med i følget til Jesus truet dem og sa de måtte tie stille. Men da trådte Jesus til og kalte dem til seg. "Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?" spurte han dem.
Hva ville en kristen forkynner sagt i dag i samme situasjon?
Sannsynligvis ville han spurt : Er dere frelst? Hvis ja, hvilken menighet går dere i? Utfallet kunne i beste fall blitt, at han bad for dem hvis de var frelst
og trodde på Jesus. Men å be med visshet i sitt hjerte, at nå skulle de bli seende, det tror jeg få hadde gjort.
 
Salme 146,8 sier : "Herren åpner de blindes øyne, Herren reiser opp de nedbøyde, Herren elsker de rettferdige,"

Ja, sier de fleste, dette må forstås åndelig, ikke fysisk. Men det hjelper ikke de som er fysisk blinde i dag! Hva med Mark 16,18,siste del : "På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet."

I Salmene 88,10 uttrykker salmisten sin nød slik: "Mitt øye er sorgfullt av prøvelser, jeg har påkalt deg, Herre, hver dag. Jeg har rakt ut mine hender til
deg."

Disse ord kunne sikkert en som er blind og som får tilsendt dryppene mine, si Amen til, for han "hører" dette opplest fra datamaskinen sin.
Han har fått en visshet i sitt hjerte, at han skal få synet sitt tilbake. Men spørsmålet hans er : Hva skal jeg gjøre for å få synet mitt igjen? Han trygler
og ber Jesus om å vise ham svaret.
Jeg finner ordene i Habakkuk 2,3 :
"For ennå må synet vente på sin tid. Men det haster mot enden og lyver ikke. Om det dryger, så vent på det! For komme skal det, det skal ikke utebli. Den rettferdige skal leve ved sin tro."