"Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. " Ef 6,13-17.

 

Guds fulle rustning er av åndelig karakter. Å være ombundet med sannhetens belte om livet, er det samme som å være sannferdig og oppriktig i sin ferd, både i ord og i gjerning. Vår herre og mester Jesus, er jo sannheten, så da må våre liv avspeile denne sannhet ved å være sannferdig og ærlig i all vår ferd. Først da er vi i stand til å gå inn i kampen. Rettferdighetens brynje må være den som Gud tilregner en synder som har tatt sin tilflukt til Jesus. Jeg husker en evangelist påpekte alltid at han måtte være sikker på at han ikke hadde noe uoppgjort med Gud, før han gikk inn i fengsler til kriminelle fanger. Han måtte være ren i Guds øyne, skjult i Jesus Kristus.  Derfor er det viktig at en kristen, som er tilregnet Jesu Kristi rettferdighet, lever som rettferdig i alle livets situasjoner og forhold og likedan lever et sannferdig og ærlig liv blant alle mennesker. - Vi vet at fottøyet er viktig for en soldat. Lange strekninger til fots krever gode sko. Skoene representerer et fredens evangelium , som en trofast soldat i Guds arme ikke lar seg rokke bort fra.
”Grip framfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med”.

 

Skjoldet som bruktes på Paulus tid, dekket nesten hele personen. Det var helst av tre, men med et tykt overtrekk av lær. Hvordan ble en brannpil laget? Pilen ble viklet inn med et brennbart stoff som høy eller lignende. Så dyppet en pilen i bek eller tjære, for så å tennes når de skulle skytes ut mot fienden. Lærtrekket på skjoldet var det vanskelig å få antent. Traff pilene dette, prellet de av og falt til jorden og sloknet. Slik skal også vår tro beskytte oss kristne mot djevelens fristelser til fall i vårt trosliv med Jesus. Troen på Jesus, Guds Sønn, er det som verner og beskytter oss ,Guds barn, mot djevelens brennende piler. Den ondes brennende piler kan være ord, bøker, blader, film, bilder, ideer, tanker som gir lyster og begjær og som angriper våre hjerters renhet. Hvem har ikke merket at plutselig dukker det opp et bilde eller en tanke i hodet, og det kan du ikke hindre. Men du kan hindre at den "fuglen" bygger rede hos deg.
”Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord”.

 

Soldaten hadde hjelmen på sitt hode, og han grep sverdet med sin høyre hånd. Hjelmen beskytter hode som er den viktigste lemmen på kroppen. Som en kristen har vi mottatt frelsen og lever i den, den beskytter oss mot alle farer. Frelsen i Jesus er et vern mot djevelen og hans hær. Når en kristen er i Jesus Kristus, da kan aldri djevelen skade oss troende, så lenge vi blir værende i samfunnet med Jesus, men fristet til frafall kan vi bli.


”For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd” Heb 4,12.

 

Guds ord er det sterkeste angrepsvåpen Guds folk har mot djevelen og hans åndehær. - Jesus anvendte alltid Guds ord, da han ble angrepet og fristet av djevelen.(Jfr. Matt 4,1-11).Guds Ord er Åndens sverd, som er vår hjelp i alle situasjoner.


- Bibelen sier: ”Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det” Luk 11,28.