"Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be. Fremfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder.Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr! Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus - ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen." 1 Pet 4,7-11.

Hva er bønn og dens virkning i kristen sammenheng? "Be uten opphold!" Sier Paulus i 1 Tess 5,17. Videre i vers 1 Tess 5,25 "Brødre, be for oss!" Jesus bad til sin Far i himmelen og han lærte sine disipler også å be bønnen "Fader vår..." Men senere sa han til dem : "Og på den dagen skal dere ikke spørre meg om noe. Sannelig, sannelig sier jeg dere: Alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen." Joh 16,23-24

Paulus spør videre korinterne i kap 14,15: "Hvordan er det så? Jeg vil be i ånden, men jeg vil også be med forstanden. Jeg vil lovsynge i ånden, men jeg vil også lovsynge med forstanden."

Vi vet ikke alltid hva vi skal be om, men dette gir Paulus også svar på i Rom 8,26 : "Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord."

Men tror du Gud alltid hører oss når vi ber i Jesu navn til ham? Leser vi i Jobs bok 22,27 så står der: "Du skal be til ham, og han skal høre deg. Du skal oppfylle dine
løfter."
     
Bønn er også en jordisk uttrykksform oss mennesker i mellom, der den som får høre en bønn fra andre ofte vil svare dem tilbake, men kan også la være. Med en slik bønn fikk yppersteprestene egget folket til å be om at Pilatus heller skulle gi dem Barabbas fri enn Jesus. Pilatus svarte med å toe sine hender, og overlot Jesus til korsfestelse.
Jesus sier i Matteus 7,7:

"Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere."

Bønn er som å sende en melding til en navngitt adressat. Mottakeren får meldingen og besvarer den om det behager ham/henne å svare avsenderen. Men bønn/melding som sendes til vår Herre og frelser Jesus, da vil den bli mottatt og hørt. For Jesus hører hvert sukk som kommer fra oss mennesker, og han har lovet svar. Be, så skal vi få, sa Jesus. Daglig kommunikasjon med Jesus i bønn er en unik mulig for oss for å holde troslivet vårt i behold. Verden leter etter energi som kan gi dem fred og ro i deres sinn og sjel, men svaret er Jesus, hvor han sier:

 

"Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Jesus og Faderen er ett." Joh 14,6