"Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. Jeg søker deg av hele mitt hjerte, la meg ikke fare vill fra dine bud!" Sal 119,9-10.

  • "Gjør vel imot din tjener, så jeg kan leve!  Da vil jeg holde ditt ord." vers 17.

 

Salmisten ber Gud om å gjøre vel imot ham, slik at han skal få leve. Innvilger Gud dette ønske for ham, ja, så skal salmisten alltid holde Guds ord.

  • "Opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov!" vers 18.

 

Salmisten ber videre om at Gud må gi ham opplatte øyne, så han kan se underfulle ting i Guds lov.  Salmisten var nok ikke blind rent fysisk, han kunne nok lese i skriftene om sin Gud. Men han visste at det hjalp så lite, om han ikke kunne Guds ord med de åndelige øynene, bare kun med de synlige øynene.
Vi kan lese om dette i 2 Kong 6,15-17:

"Da tjeneren til Guds mann sto opp tidlig om morgenen og gikk ut, fikk han se at en hær med hester og vogner omringet byen. Og tjeneren sa til ham: Å, min herre, hva skal vi gjøre? Han svarte: Frykt ikke! De som er med oss, er flere enn de som er med dem. Og Elisja ba og sa: Herre! Åpne øynene hans så han kan se! Og Herren åpnet guttens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner av ild rundt omkring Elisja."

"La meg forstå den veien du befaler å gå! Så vil jeg grunne på dine undergjerninger." vers 27.

 

Husker du fortellingen da Jesus gjorde
vann til vin? Maria som hadde født Jesus fikk tidlig erfare ordene: "La meg forstå den veien du befaler å gå!"
Hun gikk til Jesus og sa ham : "De har ikke vin. Jesus sa til henne: Kvinne, hva vil du meg? Min time er ennå ikke kommet." Joh 2,3-4.
Maria hadde lært å grunne på Jesu undergjerninger før, derfor ble hun ikke fornærmet av svaret til Jesus, men hun gikk bort til husets tjenere og sa til dem:

"Hva han sier til dere, det skal dere gjøre."

"Jeg er blitt klokere enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine vitnesbyrd. Jeg er mer forstandig enn de gamle, for jeg tar vare på dine befalinger." vers 99-100

Salmistens konklusjon er Salomos Ordspråk 9,10: "Å frykte Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne Den Hellige er forstand."