"Så gikk Noah og hans sønner, hans kone og hans svigerdøtre med ham inn i arken for å berge seg for vannflommen. Av de rene dyrene og av de dyrene som ikke er rene, av fuglene og av alt som kryper på marken, gikk par for par inn til Noah i arken, hanndyr og hunndyr, slik Gud hadde befalt Noah. Så skjedde det, etter at de sju dagene var til ende, at vannflommen kom over jorden. I det året av Noahs liv da han var seks hundre år gammel, i den andre måneden, på den syttende dagen i måneden, den dagen brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser ble åpnet."  1 Mos 7,7-11.

 

Noah er en mann som de fleste i vårt land vet om. For historien om Noah er unik. Gud skulle til å ødelegge sitt jordiske skaperverk fordi Herren angret at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Gud tok følgende beslutning: "Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, både mennesker og fe og krypdyr og himmelens fugler, for jeg angrer at jeg har skapt dem."
Men det var en mann på jorden som fant nåde for Herrens øyne og det var Noah. Han var en rettferdig mann, en ulastelig mann blant sine samtidige og han vandret med Gud. Noah fikk tre sønner, som fikk navnene : Sem, Kam og Jafet. Alle disse mennene hadde hver sin hustru, hvis navn ikke er nevnt. Noah fikk et oppdrag å bygge en ark, en båt, hvor Gud ga ham måla og detaljene med båtens utførelse. Byggeplassen var på det tørre land. Men jorden var fordervet i Guds øyne, den var full av vold.
Dagens drypp forteller at nå var Arken ferdig til bruk. Noah´s husstand gikk inn i båten, som utgjorde 8 sjeler,derav 4 menn og 4 kvinner. Så kom alle de ville dyrene etter sitt slag, alt fe etter sitt slag, alt kryp som rører seg på jorden etter sitt slag, alle fugler etter sitt slag, alt som flyr, alt som har vinger. De gikk inn til Noah i arken, par for par av alle skapninger som har livsånde i seg. De som gikk inn var hann og hunn av alt kjød, slik Gud hadde befalt Noah. Og Herren lukket døren etter ham og så begynte det å regne over jorden i 40 dager og 40 netter. Og vannet steg og økte veldig over jorden, slik at arken fløt bortover vannflaten. Vannet steg nå mer og mer på jorden, så alle de høye fjellene under himmelen ble skjult. Femten alen høyt steg vannet over fjellene, og skjulte dem. Da omkom alt kjød som rørte seg på jorden, fugl og fe og de ville dyr, alt kryp som rørte seg på jorden, og alle menneskene.

"For bare deg har jeg funnet rettferdig for meg i denne slekt," sa Herren til Noah. Noah ble redningsmannen til de som var med ham inn i båten. Gud satte en frist på 7 dager for Noah og hans folk, inkl. utvalgte dyr og fugler til å komme seg inn i Arken. Nøyaktig etter 7 dager kom "syndefloden" som Herren hadde sagt.
Hva sier denne historien oss i dag? Arken ble redningen fra døden for alt liv som var i båten. Jesus er vår Ark i dag, alle som er i Jesus vil berge sitt liv for evig. Tallet 8 betyr "en ny begynnelse" i skriftens sammenheng. De åtte menneskene utgjorde fire par, som igjen regnes som ett, dvs 8 er 4. Utfra disse 4 ekteskapene ble verden igjen befolket. Tallet 4 er signaturet for verden og for hele det skapte univers med dets lovbundethet, ordning,fastsatte mål og grenser. Jfr 1.Mos 2,10: "Og en elv rant ut fra Eden for å vanne hagen, og derfra delte den seg og ble til fire hovedstrømmer." Videre Luk 13,29 :"Og de skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike." Sal 107,2-3:"Så skal de si, de som Herren har gjenløst, de som han har forløst av nødens hånd,de som han har samlet fra landene, fra øst og fra vest, fra nord og fra havet." Dessuten har vi 4 evangelier osv.

Det gikk 7 dager før vannflommen kom over jorden. Trengseltiden regnes til 1 uke, dvs 7 dager, som bibelsk regnes som 7 år. Et jødisk bryllup ble feiret i 7 dager, jfr. dette med Jesus og hans bruds bryllup i himmelen. 7 dager før vannflommen kom,hadde Noah i Arken. Bryllupsskikkens tidspunkt for brudgommens ankomst var nemlig hemmelig, bare kjent av brudgommens far. Jfr Jesu ord i Matt 24,36 : "Men den dag og time kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min Far." Jesus sier i Matt 24,38-39: "For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ga til ekte, helt til den dagen da Noah gikk inn i arken,og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer."  Forstår jeg det rett, så hadde Noah 7 dager i arken, før vannflommen kom. Har vi troende da 7 dager (år) sammen med Jesus i himmelen (bryllupsfesten)? Arken i frelses sammenheng symboliserer Jesus. Etter de 7 år er omme: "vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer."  1000 års rike med Jesus vil da  begynne. Herren vet om tankene mine er rette i denne sammenheng!
God helg sammen med Jesus!