"For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første, fulle visshet. " Heb 3,14


Tror du at "en gang frelst, alltid frelst" er en sannhet, hva sier så Bibelen om frelse?  Jesus selv sier i  Joh. 10, 27:
"Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd."

Videre i kap 15, vers 4, formaner Jesus sine disipler : "Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg." Videre i vers 6 : "Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en grein og visner, og de samler dem sammen og kaster dem på ilden, og de brenner."

Frelsen er gitt oss av nåde, det er ikke noe vi har fortjent eller opparbeidet i våre liv.  Men så kommer spørsmålet : Hva gjør vi med frelsen vi har fått i Jesus ? Er frelsens liv betingelsesløst? Om vi sjekker hvert løfte om frelse i skriftene, så oppdager vi at hvert løfte  har en betingelse. Oppfyller vi betingelsene tilhører løftene oss.

Paulus sier i Kol. 1,21-23: "Også dere, som før var fremmede og fiender av sinnelag, i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn, om dere bare blir ved i troen, ...." Ser du betingelsen? Om dere bare blir ved i troen. I 1. Tim. 1,18-19 skriver Paulus : "Dette er det oppdraget jeg overgir til deg, min sønn Timoteus, i samsvar med de profetordene som før er talt om deg, så du ved dem
kan stride den gode strid, ved å kaste fra seg en god samvittighet, har lidt skipbrudd på troen."

Også dagens drypp setter en betingelse: "For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første, fulle visshet." Ser du betingelsen også her? Så sant vi inntil enden holder fast ved den første, fulle visshet.
I 1 Joh brev kap 2, vers 1-2 minner apostelen om synder vi kan gjøre : "Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens."   Ja, om vi virkelig er angrende over feil vi har gjort , så er det en overflod av tilgivelse hos Jesus. Faren for oss er at vi
kan bli forherdet ved å stadig gi etter for de samme syndene; du vet ,vi er ikke så lei oss som vi var da vi falt i samme synd første gangen. Det er så lett at vi forherdes mer og mer og til slutt ender vi opp med et ondt og vantro hjerte og mister vår første, fulle visshet. Vi faller da lett fra den levende Gud med våre liv.

Paulus formaner oss i Fil. 2,12:

" Mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven - ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg er borte fra dere. "