"Bileam svarte Balak: Sa jeg ikke allerede til dine sendebud: Om Balak ga meg sitt hus fullt av sølv og gull, kunne jeg ikke gjøre noe mot Herrens ord og handle etter mitt eget hjerte, verken godt eller ondt. Jeg kan ikke tale annet enn det Herren sier." 4 Mos 24,12-13.

Balak var kongen i Moab, og da Israelfolket kom fra Egypt for å innta landet som Gud hadde lovet dem, sendte Balak bud på seeren Bileam med ordene: "Kom nå og forbann det for meg! Kanskje jeg da blir i stand til å kjempe mot dette folket og drive det ut."  Men da sa Gud til Bileam: "Du skal ikke gå med dem. Du skal ikke forbanne folket, for det er velsignet."
Balak visste nemlig av erfaring, at de som Bileam velsignet, ble velsignet, og den han forbannet, ble forbannet. Tre ganger ble Bileam bedt av Balak om å forbanne Israel, men resultatet ble tre ganger med velsignelse til Israel. Bileam kunne  ikke gjøre noe mot Herrens ord og handle etter sitt eget hjerte, verken godt eller ondt. Han kunne ikke tale annet enn  Herrens ord.

Kan vi som kristne i dag tale annet enn det som Guds ord sier?  Nei, vi er bunden av Guds Ord, det sier også 1 Peter 4,11:

"Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus
- ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen. "

En nyutnevnt biskop i Den norske kirke som er regnet som en skrifttro prest  sier at han vil riktignok fastholde at ekteskapet etter kristen forståelse er en ordning mellom én mann og én kvinne. Men han ønsker også at kirken skal «si et ja til samkjønnede som ønsker kirkens forbønn over sine samliv, inngått i
overensstemmelse med norsk lov, i respekt for deres beslutning».

Taler da biskopen som Guds ord ? Nei, Guds ord gir ingen unntak om ekteskapets sammensetning, det er og blir mellom en mann og en kvinne.
En kommentar til biskopens uttalelse i en avis lød :

"Å si ja til å "velsigne" til "samkjønnede" som ønsker forbønn for sitt samliv, er ikke å vise ærefrykt for Gud, da Gud ikke kan velsigne noe som strider mot sitt eget Ord. Enda prest / biskop godt vet hva Ordet sier, så burde de også forstå at en slik handling er et hån mot ham de mener å tjene. Intet urent kommer som kjent inn i himmelen. Det de skulle gjort, men unnlater å si, er at dersom "de homofile" vil bli frelst, så må de som alle andre bekjenne sin synd og be om tilgivelse, og Jesus vil da rense dem. Om prest / biskop slik unnlater å vise dem veien til frelse, så sier Ordet at de selv skyldig i at dem det gjelder går fortapt. Alvorlig, men dog sant."
- Når en lærer å kjøre bil etc for å få et sertifikat av staten, må en lære kjøreforskrifter og regler som gjelder for å kjøre på offentlig vei i vårt kongerike Norge. Opplæringen koster penger i dag , men menneskene satser beløpet for å kunne være en billist. Når sjåførlæreren anser sin elev kyndig nok til å "kjøre opp til førerkortprøven" melder han vedkommende opp for Biltilsynet, som igjen har folk som er "sensorer" ved oppkjøringen. Greier du å bestå både teoridelen og den praktiske delen, da får du et bevis - et førerkort- som viser at du kan kjøre bil på veiene i de fleste land.

Kan en sammenligninge det å tale som Guds ord, med det å holde trafikkreglene for en som kjører bil på veiene? Resultatet vil bli prikkfritt !

"Stå derfor støtt, brødre, og hold fast på den overlevering dere er blitt opplært i, enten ved tale eller ved brev fra oss. "  2 Tess 2,15