"Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse." Hebr 12,1-3

Nylig leste en at Nord-Koreas leder Kim Jong-un skulle angivelig ha beordret at 33 kristne, som antas å ha jobbet sammen med den sørkoreanske baptist-misjonæren Kim Jung-wook, henrettes. Daglig er der kristne som utsettes for tortur av regimer som ikke tolerer de kristne og deres tro. En regner at minst 100 millioner kristne blir forfulgt for sin tro i dag. Det gjør de kristne til verdens mest forfulgte trosgruppe.
World Watch List for 2011 hadde på sin forfølgelseliste Nord-Korea på topp, deretter
kom Iran, Afghanistan. Saudi-Arabia. Hvem er det som står bak følgelsen?
I noen land er det staten som står bak forfølgelsen av de kristne. I andre land er det religiøse eller ideologiske ledere som er mest aggressive, eller det kan være nidkjære slektninger. I mange muslimske land spiller både stat, religiøse ledere og slektninger på lag i motstanden mot kristen tro.

Hvilken kamp har så vi i dette landet som kristne? Motstanden møter de kristne skoleungdommen på skolen. De som er aktive kristne er mer utsatt i skolemiljøet, men samtidig er de akseptert av de ufrelste som kristne. De som ikke greier å holde en klar profil som en kristen, opplever mer å bli mobbet for sin tro enn de som "lyser"
klart. I de voksnes rekker er det mange som opplever motstand i arbeidsforholdet, det er liksom tabu å snakke om den kristne tro. Men også her viser det seg at er du som kristen et "lys" som brenner, dvs du lever slik som du forkynner det glade budskapet om Jesus, da får du respekt fra dine arbeidskamerater, selv om de ikke deler din tro.

Dagens drypp tar for seg hvor vi som troende kristne må ha våre blikk festet. Det nytter ikke å ha det festet på omgivelsene rundt oss, på TV eller media i sin helhet, nei, vårt blikk må festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Noen ganger er det lett å falle bort med vårt blikk festet på Jesus, men da kommer Ånden oss til hjelp, han minner oss om hva Jesus gjorde for oss, da han led tålmodig på korset for oss. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for
at vi ikke skal gå trett i våres sjeler og bli motløse.

Det er mange som mister blikket på Jesus, som i stedet fester blikket på sin pastor eller veileder i Guds ord. Resultatet for den troende blir skuffelse.

"For en tilsynsmann er Guds forvalter, og det må ikke være noe å utsette på ham. Han må ikke være egenrådig, bråsint, drikkfeldig, voldsom eller ute etter skammelig vinning.  Han skal være gjestfri, elske det gode, være besindig, rettskaffen og gudfryktig og herre over seg selv.  Han må holde seg til det troverdige ord i samsvar med læren, slik at han både er i stand til å rettlede etter den sunne lære og til å gjendrive påstandene til dem som sier imot." Titus, 1,7-9.