"For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus, "1 Tess 5,9

Vrede er ikke å få glede og harmoni i livet, men er det som en forbinder med negative hendelser på jorden. Dagens drypp sier at Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus.Paulus uttrykker dette i Romerbrevet 5,9 slik :
"Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden."

Å følge Jesus på denne jord kan ofte bringe oss i prøvelser som resulterer i fengsel og for noen til døden. Slik som de som lever i land som har forbud mot å forkynne evangeliet til andre, gjør de det, så kan de dømmes til døden.  Jesunavnet er alltid et navn som har kraft i seg. Derfor møter våre myndigheter alltid en utfordring når de skal prøve å være "nøytrale i livsynsspørsmål". For det går ikke å være nøytral, for anten vil du tro på Jesus som verdens frelser eller så vil du holde deg til denne verdens lærdomsvær.

Mange er det som har møtt Jesus og har blitt frelst. Det gamle livet ble med ett forvandlet og det nye livet med Jesus ga livet mening og harmoni.
Det er ikke få historier en hører fra alle kanter av verden som  forteller om opplevelser mennesker har møtt, hvor Gud ledet dem til utrolige plasser og oppdrag.
Skal du oppleve glede i Herren, så må du holde deg til gledens Herre. Jesus er alltid den samme , han hører oss når vi ber, selv om vi mange ganger lurer på om han gjør det. For du synes at alt er som før du bad til ham, men Jesus ser når tid vi trenger svar på våre bønner. Det er jo alltid oppmuntrende å oppleve konkrete svar på en bønn til vår Herre Jesus Kristus.
I Hebreerbrevet 10,23-27 minner forfatteren oss om viktigheten for en kristen , nemlig :

"La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som ga løftet. Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at
dagen nærmer seg. For dersom vi synder med vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da er det ikke lenger tilbake noe offer for synder, men bare en forferdelig gru for dom, og en nidkjærhetens brann som skal fortære de gjenstridige."

Ha ei god helg i Herrens nærhet!