"Etter dette trakk mange av disiplene hans seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Jesus sa da til de tolv: Vil også dere gå bort? Simon Peter svarte ham: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige! "Joh 6,66-69.

 

Har du noen gang tenkt tanken: Hvem har den rette kristne lære? Katolikkene eller pavekirken ble til først av de som i dag regnes med i denne sammenheng. Senere kom bruddet med pavekirken og Martin Luther. Senere begynte flere skudd å komme til på "kristentreet". Pastor Ulf Ekman i Sverige startet Livets Ord og plantet flere menigheter i andre land. Han var prest i den svenske kirken først, men fikk nye tanker som gjorde at han gikk ut av kirken. Nå etter 30 år i ledelsen ved Livets Ord har han kommet tilbake til starten på sin prestegjerning , bare enda litt lenger innenfor starten. Han er nå gått inn i det katolske området. Et ordtak sier: "Att og fram er like langt!"
Peters ord i dagens drypp gir oss fasiten: "Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige!"

 

En pinsevenn ved navn Ove Falg, som bodde i Danmark, hadde et syn i september 1928. Synet angår alene den forløste og av nåde frigjorte forsamling. Vi er gått inn i nådeshusholdningens siste dager, og denne forutsigelsen av profeten Joel oppfylles overalt nå i den kristne menighet, som er blitt tro imot den bibelske Guds åpenbarelse. Ut over hele jorden i den siste nådesfrist som er gitt jordens innbyggere, blir det gitt guddommelige syner og profetiske åpenbarelser for å advare Guds motstandere og oppmuntre og rettlede de kristne menigheter og gjøre kristenheten rede til Herrens komme i skyen og bortrykkelsens mektige under. Herrens viste Ove Falg et stort landkart over hans fedreland, og så så han det kom opp av jorden en veldig imponerende bygning i form av et kolosalt kors, som dekket hele landet fra Skagen til Boenholm. Ut fra korsarmene i bygningene så han en hel samling av lukkede gårder eller leiligheter. Selve bygningen virket tiltrekkende og skummel. Gården var fyllt av mennesker. Falg forteller videre :
- "Jeg ble ennå mer forundret, og jeg spurte: "Herre, hva er dette og hva betyr det?" Herren talte med stor myndighet, men også med en gripende røst som var medlidende og sorgfull:" Dette angår nådetidens avslutning. Se nøye etter!"
Og nå kom bygningen nærmere, og med forferdelse så jeg at den store korsbygningen var et veldig fengsel.  Da så jeg en hånd som skrev på bygningen to navn.  På den lange veggen skrev den :"PROTESTANTISMEN" og på den andre veggen skrev den: "KATOLISMEN".
I min ånd ropte jeg til Herren: "Åh, Herre Jesus, vis meg hvor menigheten er!" Da så jeg at det skjøt opp rundt omkring i hele landet, utenfor fengslets murer, de skjønneste grønne enger, gjennom dem alle rislet bekker med det klareste, reneste vann. Over alt vokste det busker med praktfull blomster og frukttrær med de deiligste frukter. Overalt gresset store fåreflokker med en mengde små lam. Over disse enger lød det med den inderligste tone av ømhet og kjærlighet:
 " Jeg er den gode hyrde, den gode hyrde har gitt sitt liv for fårene og lammene." Joh 10,11

Videre  talte Herren til meg:"Ser du alle disse menneskeflokker, innelukket i deres snevre partigårder. De er kommet ut fra den store fengselsbygningen og befinner seg virkelig under en åpen himmel, og dog lever de stadig som fanger i disse gårdene, for de vil holde fast ved det menneskelige lærdomsvær som er imot mitt levende og blivende ord. Jeg lar alle mine trofaste vitner, tjenere og tjenerinner, som jeg har beseglet med min Ånd, høylydt forkynne nådetidens avsluttende budskap til mitt folk." - Vær uforferdet og frimodige! Følg tillitsfullt i eders Herre og mesters fotspor. Gå ut fra løgnlærenes og de falske profeters Babylon og ha ikke samkvem  med  Deres  vederstyggelige urenheter. Nå er tiden såre nær!

Så talte Herren igjen og sa: "Har jeg ikke utstedt alminnelig benådning for alle disse fanger? Hvorfor blir de da i dette fengsel?"

"La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort! Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er." Åp 22,11-12