"Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg ingenting. Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg ingenting." 1 Kor 13:1-3

"Guds kjærlighet er langt, langt større enn penn og tunge tolke kan. Den når høyt over himlens stjerner  og ned til dødens mørke land.Så dypt vi falt, den sonet
alt, da Jesus døden led. Sitt fangne barn i syndens garn Gud frelste og gav fred."

Vi har nett passert 8. mars som er en markering av kvinnens posisjon i samfunnet. Dette året var kampviljen stor imot en leges rett til å reservere seg imot abort etc. 10000 kvinner og menn var samlet i Oslo for å gå i tog under  8. mars-komiteens hovedparole «Forsvar abortloven - Nei til reservasjonsretten».  Flertallet av det norske folk mener "kvinnen" selv skal råde over sin egen kropp. En mor skrev til meg følgende:

- "Da eg såg i dagsrevyen igår om desse plakatane som alle kvinnene skulle gå under, så syns eg det var,ja nærast grotesk,om eg kan bruke et slikt ord. For dei som forsvarer abort ber egentleg om å ha lov til å ta livet av det barnet som de går med i magen. “Eg vil ha rett til å drepe mitt barn,” kunne det stått på plakaten.Syns
det er forferdeleg. Men det er Verden. Eg las ein plass om ei mor som fortalte om da ho låg på sjukehuset og hadde sjølvbestemt abort. Ho såg en engel nede ved sengekanten som stod der og tok imot dette fosteret og for med det. Ja mange er det som har fortalt sine historier ang dette."

Ho la ved to dikt som ho har skrevet om abort:

"FALSK TRYGGHEIT :

Du som låg så trygt, skulle ende ditt liv så stygt, du som låg der, under mors hjerte, du vart teken og du kjende smerte, men det skal vi ordne, sa kloke hoder, vi skal bedøve, vi har våre metoder. Bort med deg,du er ei velkommen.Gud er rettferd, Han holder dommen.Tallet er stort,man kan bli svimmel, der er mange barn i Guds himmel. Men Gud er kjærleik,Hans tilgivelse er stor, når vi ber om det, vi syndere på jord.
 
EG VIL LEVE. :
Man kaller det sjølvbestemt abort, eg rikets lov, at du skal få bestemme over kroppen din, Men,- er det rett at du skal bestemme over Min? "

 

Verden som omgir oss kan være hard og ubarmhjertig mot mange. Er noen blitt såret og slått , så har mennesker  lett for å slå og såre tilbake på andre. Mange viser så liten forståelse for andres problemer. En hjelpsom hånd og et varmt smil,  er mange ganger det som kan hjelpe folk opp igjen. Mange de ufølsomme  og egoistiske kommer opp med paragrafer som viser til krav og bud. Vi er flinke til å anklage istedenfor å elske, og det kan oppleves smertefullt for mange. Men, dagens drypp viser  til en  kilde som leger og gir håp og tro! Kilden ligger i Guds hjerte. Den heter kjærlighet. Jesus var på vei imot Jerusalem, og da sendte han bud foran seg. Budene dro av sted og kom inn i en samaritansk by for å gjøre i stand for ham. Men der ville de ikke ta imot ham, fordi hans ansikt var vendt mot Jerusalem. Da disiplene til Jesus, Jakob og Johannes, så det, sa de: "Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elia gjorde? " Luk 9,54

Men da vendte Jesus seg om og talte strengt til dem og sa:

"Dere vet ikke hva ånd dere er av. For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. .."  Luk 9,55