"Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Han sa: Herre, at jeg må få synet igjen!"  Luk 18,41

 

Denne blinde mannen hadde et ønske, han var blind, men han ønsket så å få se. Jesus var mannen som kunne oppfylle hans ønske, og da han en dag kom i Jesu nærhet, fikk han synet sitt tilbake. Det finnes mange mennesker i dag som hadde sett fram til, at Jesus helbredet dem fra sykdomen de har. Men Jesus er den samme i dag, som i fordums tid,jfr.Hebr 13,8, da kan han helbrede alle som kommer til ham.
Andre som er troende kristne synes de ikke er i bruk i Herrens tjeneste, de synes alle andre gjør så mye for Gud, men ikke de. Slik var det også med en kvinne som klaget sin nød innfor Herren i bønn, og da sa Herren til henne at hun var god til å bake. - Bake, men det ble jo ikke noe som ga avkastning til Guds rike? Herren sa hun skulle bake en pai og gå ned til byen med. Hvilken vits var det, ingen ville ha hennes pai. Men hun gjorde som Herren hadde sagt til henne, og gikk ned til et av byens serveringssteder med paien. Hun kontaktet bestyreren for stedet og spurte om han ville ta imot paien. Nei, han hadde nok av dem, han kjøpte ikke pai fra henne. Tafatt setter hun seg ned ved et bord med paien, men da setter en mann seg ned ved samme bordet og spør om han kan få smake på paien hennes. Ja, det måtte han bare gjøre. Han likte paien veldig godt og bad henne lage flere. Det viste seg at mannen drev i den bransjen og solgte til mottakere av pai hver eneste dag.
- I dag driver denne kvinnen som er "pensjonist" med på å lage paier sammen med andre kvinner. Ja, tro det eller ei, de fyller opp 2 lastebiler hver dag med pai fra sitt produksjonslokale. Og da disse ikke driver for egen "bissniss", men kun for Guds rike, så blir det god avkastning til bruk i Herrens tjeneste. Hvem andre enn Gud kunne se hva kvinnen hadde av "talenter" ?
 Han minnet kvinnen om hva hun hadde og satte henne i tjeneste for hans rike.
I dag fikk ei tenåringsjente som er med en nødhjelpsbuss til Polen oppleve følgende :

- " I dag har vi vært på husbesøk til noen invalide folk. Vi har hatt husmøte midt i en sigøynerlandsby, det var verre enn bilder. Det var masse løshunder. Men det var en del som var brennende for Jesus, så det var virkelig liv. Har det fortsatt kjempebra."
Herren bruker oss alle, små eller store, til å bringe hans evangelie ut til jordens ender, bare vi er villige til å la oss bruke av Ham.

"For himlenes rike er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem av sted til vingården. Da han gikk ut ved den tredje time, så han andre stå ledige på torget. Han sa til dem: Gå også dere bort til vingården, og det som rett er, vil jeg gi dere. Og de gikk av sted. På ny gikk han ut ved den sjette og niende time, og gjorde likedan. Og da han gikk ut ved den ellevte time, fant han noen stående der, og han sa til dem: Hvorfor står dere her ledige hele dagen? De svarte ham: Fordi ingen har leid oss. Han sa til dem: Gå også dere bort til vingården. Matt 20,1-7.