Hvordan kan den ungeholde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord. Salme 119,9
   
  1.   Jeg søker deg av hele mitt hjerte,la meg ikke fare vill, bort fra dine bud! (vers 10)
        Er en ny på veien med Jesus, så lengter en jo å holde seg på veien med ham. Det ligger en lengsel i våre hjerter at vi alltid må bli bevart i troen på Jesus.   
  2    I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg. (vers 11)
        Har vi gjemt Guds ord i våre hjerter, da vil Ånden minne oss på dem, slik at vi ikke farer vill fra Jesus.   
  3.   Herre, lovet være du!Lær meg dine forskrifter! (vers 12)
        Når du elsker Jesus som din frelser, så vil du også lære han å kjenne nærmere.
  4.  Med mine lepper regner jeg oppalle dommene fra din munn. (vers 13)
       Det er munnen vår som lager ord med lyd på. Med den bekjenner en til frelse og med den taler jeg ut Guds ord !       
  5.  Når jeg vandrer etter dine lovbud,er jeg glad som om jeg hadde all rikdom. (vers 14)
       Josva sa det slik: "Jeg og min ætt, vi vil tjene Herren." Jfr .Jos 24, 15
  6.  Jeg vil grunne på dine påbudog tenke på dine stier. (vers 15)        En stille stund med Jesus hver dag, gjør underverk i vårt Guds liv.
  7.  Dine forskrifter er min lyst og glede,jeg glemmer ikke dine ord.(vers 16)        Når du daglig mater deg med Guds ord, så en kan lovsynge og prise Jesus hans  
       navn, da glemmer en ikke Guds nærhet.
  8.  Gjør vel mot din tjener,så jeg kan leve og holde dine ord! (vers 17)        
       Den som søker Herren skal finne ham, og når vi ber ham om liv og helse, og du kjenner at livet er verdt å leve med Jesus, da er du glad for å høre ham til.
  9.  Lukk opp mine øyne, så jeg kan sede underfulle ting i din lov. (vers 18)
       Før jeg hadde Jesus i mitt hjerte, var ordene i Bibelen helt stengt for meg. Jeg forstod ikke et ord. Men da jeg åpnet mitt hjerte for Jesus og slapp ham inn,
       da skjedde det noe i mine øyne og Guds ord åpnet  seg for meg i mitt hjerte.