"For Demas forlot meg, fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden, og reiste til Tessalonika. Kreskens har dratt til Galatia, Titus til Dalmatia."2 Tim
4,10

Demas var en nær medarbeider til Paulus. Han er nevnt tre ganger i Bibelen, og dagens drypp omtaler ham i skriften for siste gang. Paulus hilser fra ham til kolosserne i kap,4,vers 14 og den andre gangen Paulus hilser fra ham er til Filemon, kap 1,vers 24. Det vi vet om Demas er at sammen med Lukas var hos Paulus i hans første fangenskap, og må regnes som en nær medarbeider til Paulus. Men så kommer Paulus med "dagens drypp" til sin nære medarbeider Timoteus, hvor han skriver til ham, at Demas forlot ham, fordi han fikk den nåværende verden kjær.

Frafall fra Jesus er en virkelighet som en dessverre opplever ganske ofte i kristenheten , også i vårt land. En skulle tro at når du ble "født på ny" så var det "Èn gang frelst, alltid frelst."  

Jesus sier i Joh 10,29 : "Min Far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Fars hånd."

 

Satan har ingen makt over en kristen som står fast i Jesu navn, men når noen frivillig snur ryggen til Jesus, da er frafallet en realitet. For Jesus sa at ingen kan tjene to herrer. Jfr.Lukas 16,13. Hva er det som kan få oss kristne bort fra Jesus, vår frelser? I dagens drypp er nevnt en grunn ; "han fikk den nåværende verden kjær." Her er det penger, status og makt som teller. Hvem er det som kalles verdens fyrste? Hans navn er Djevelen, løgnens far som fristet Adam og Eva i Edens hage.

Demas var ikke den første – og heller ikke den siste, som forlater Jesus. Den som har en fot i verden og en i himmelen har ikke gitt alt til Jesus. Måtte vi aldri bli en halvhjertet kristen som bare søker trøsten uten å begjære frelse fra synden!

I Romerne 12,2 sier Paulus til oss:

"Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne. De troende skal tjene hverandre med sine nådegaver. La dere ikke lenger prege av den nåværende verden, leser vi i Skriften. La dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje; det gode, det som er til hans behag, det fullkomne."

 

Verdens fristelser møtes også gjennom fornøyelser, massemedia og litteratur – ja,alt det som vil oppta vårt sinn og som vil holde oss borte fra de stille stundene med Jesus. Som nyfrelst innebærer det et radikalt brudd med det gamle livet. I Apostlenes gjerninger 19,19 fortelles det om de som ble kristne i Efesus, at ikke få av dem som hadde drevet med trolldomskunster, men som nå hadde tatt imot Jesus, de bar sammen bøkene sine og brente dem opp for alles øyne. Og de regnet ut verdien av dem, og fant ut at den var femti tusen sølvpenger. Snakk om radikal omvendelse. Slik skulle det vært for oss alle som blir frelst , bort med det gamle unyttige lesestoffet og de dårlige filmene. Få det ut av huset hvor du bor , la alt være innviet til Jesus.
Noen lar seg friste å selge filmer og bøker til ufrelste mennesker, bare for å tjene penger på noe du selv ikke vil ha nå. Kast det på søpla eller brenn det
opp!
Vi må ta oss tid for bønn til Gud , for Satan prøver å hindre oss i å leve i et nært forhold til Jesus.

Bønnen vår for de som har vendt seg bort fra Jesus må være en oppfyllelse av Jeremias ord i kap. 3,12-13a :

"Vend tilbake, Israel, du frafalne, sier Herren. Jeg vil ikke se på dere i vrede. For jeg er nådig, sier Herren, jeg vil ikke være vred til evig tid. Bare erkjenn din misgjerning, at du er falt fra Herren din Gud."