"På alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide, for vi må ta oss av de svake. For vi minnes de ordene Herren Jesus selv sa: Det er saligere å gi enn å ta imot."Agj 20,35 "Men dette sier jeg: Den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse." 2 Kor 9,6 


Paulus var en lærd mann i skriftene, men da han møtte Jesus på veien til Damaskus ble han ydmyk og kjærlig i sitt sinnelag. Han ble født på ny. Etter den opplevelsen dro han land og strand med å forkynne evangeliet. Han gjorde ikke "bissniss" på de menneskene som tok imot evangeliet . Han samlet ikke inn penger for å bruke på seg selv , nei, han traktet ikke etter sølv eller gull eller klær fra noen. Til menighetens eldste i Efesus sa han følgende ved deres siste besøk hos ham :
"Dere vet selv at det jeg og de som var med meg trengte, det har disse hendene arbeidet for." Agj 20,34

Paulus kunne gjerne tatt seg betalt for å forkynne evangeliet, jfr.Jesu ord i Luk 10,7-8:
"Bli i det huset, og et og drikk det de byr dere, for arbeideren er sin lønn verd. Flytt ikke fra hus til hus. Når dere kommer inn i en by og de tar imot dere, så kan dere ete det som blir satt fram for dere."

 Hver måned kommer "tiggerbrev" fra ulike hold ned i postkassen. De fleste er kjenninger fra før, som har registrert at jeg har gitt dem penger etter de opplysningene de sendte i posten til meg. Jeg bruker å samle dem opp til "lønninga mi" er kommet inn på kontoen. Da begynner jeg med en sortering av innkomne "tiggerbrev". Jeg holder på "tienden" av min inntekt, men det holder ikke å komme i mål, jeg må over på gavekontoen også. Hver gang ber jeg over mine "offergaver" og da får jeg et tall opp i mitt hode, så da skriver jeg ned beløpet jeg fikk. Andre er faste mottakere, de har liksom opparbeidet seg en bonus for sitt arbeid hos meg. Er jeg så "uheldig" med å gi til en ny mottaker, ja, da er det gjort. Takkbrevet kommer med en ny innbetalingsblankett. Slik virker dagens "offersystem" innen kristne og ukristne kretser i dag. Til slutt etter endt fordelingsprosess kommer et sukk i mitt indre, og skriftens ord kommer opp i mine tanker :
"Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver." 2 Kor 9,7 

 

Ja, visst må en det. Gud elsker en glad giver og det vil jeg være, bare jeg visste om "utdelingen" var til de riktige personer/instanser? Dessverre har jeg blitt lurt noen ganger, men da kommer jeg på sangen :

 "Om jeg faller så reis deg igjen. La ikke fienden lure deg og få deg til å tro, at du ikke lenger er Guds venn."
Men si meg, spør du kanskje nå : "Har du opplevet sannheten i Jesu ord , at det er saligere å gi enn å ta imot? Eller Paulus sine ord , at den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse?" Jeg velger å svare med Job sine ord i Job 1,21:

"...Naken kom jeg fra min mors liv, og naken skal jeg vende tilbake. Herren ga, og Herren tok, Herrens navn være lovet!"

Det er Herrens velsignelse som gjør rik, og mitt eget strev legger ikke noe til. Jfr. Salomos Ordspråk 10,22.