"Se, jeg skal på den tiden ha med alle dem å gjøre som plaget deg, og jeg vil frelse det haltende og sanke det bortdrevne, og jeg vil gjøre dem til pris og til ry over hele jorden, hvor de er blitt så vanæret. På den tiden vil jeg føre dere hit. På den tiden vil jeg sanke dere. For jeg vil gjøre dere til ry og til pris blant alle jordens folk, når jeg gjør ende på fangenskapet for deres øyne, sier Herren." Sef 3,19-20.

 

"Alle kjenner apa, men apa kjenner ingen!" Om en skulle omskrive dette ordtaket på det jødiske folket, så ville det blitt: Alle kjenner jødene som folk, men jødene kjenner ingen som deres venner, untatt de oppriktige av "hedningene". Jødene og araberne er "halvbrødre", stamfaren deres er Abraham. Han lot seg overtale av sin hustru Sara, til å ha omgang med hennes trellkvinne,Hagar, for selv fikk hun ikke barn. Resultatet ble at Hagar fødte Abraham en sønn, som fikk navnet Ismael. Og Abraham sa til Gud: «Måtte du la Ismael få leve for ditt åsyn!»Da sa Gud:

 

- «Ja, men du skal få en sønn med Sara, din kone, og du skal gi ham navnet Isak. Jeg vil opprette min pakt med ham, en evig pakt for hans ætt etter ham. Din bønn for Ismael har jeg hørt. Jeg vil velsigne ham og gjøre ham fruktbar og gi ham en meget tallrik ætt. Tolv høvdinger skal han bli far til, og jeg vil gjøre ham til et stort folk. Men min pakt vil jeg opprette med Isak, som Sara skal føde neste år på denne tid.»  Jfr.1 Mos 17,18-22.

Da Gud hadde sluttet å tale med Abraham, fór han opp fra ham. Vi vet at det gikk som Herren hadde sagt til Abraham. Sara på 90 år ble gravid med en mann som var 100 år. Dette skjedde på Guds befaling, nett som i skapelsen, da Gud sa: «Det bli lys!» Og det ble lys.

Da Gud inngikk en pakt med Abraham sa han følgende: "Landet du bor i som innflytter, hele Kanaan-landet, gir jeg deg og din ætt som eiendom til evig tid; og jeg vil være deres Gud."1 Mos 17,8.

Hagar med sin sønn Ismael ble sendt bort fra Abrahams telt etter Sara´s klage til Abraham over hennes hovmot. Guds eiendomsfolk ble jødene og har siden vært det.
Sett i lys av dagens drypp så vet vi at jødene har en lys framtid foran seg, alle de som hører "denne rest" av jødene til. Mange av våre kristne ungdommer i vårt land, sammen med voksne politikere og menigmann  oppfordrer folk til å boikotte å kjøpe varer fra Israel. Når vi nå snart nærmer oss finalen i Guds frelsesplan, så vil dagens drypp lyde:

"Se, jeg skal på den tiden ha med alle dem å gjøre som plaget deg, og jeg vil frelse det haltende og sanke det bortdrevne, og jeg vil gjøre dem til
pris og til ry over hele jorden, hvor de er blitt så vanæret."