"Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn,og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!" Matt  28,18-20

Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte, forteller Matteus. Går det an å være så treg til å tro fakta. Markus forteller at Jesus til sist åpenbarte seg for de elleve , mens de holdt måltid. Da refset han dem for deres vantro og for deres harde hjerter, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham etter at han var blitt reist opp fra de døde. Markus gjengir Jesus befaling til dem litt annerledes enn Matteus . Misjonsbefalingen gjengir han slik :

"Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet."

Så ble Herren Jesus, skriver Markus, etter at han hadde talt dette til disiplene, tatt opp til himmelen, og han satte seg ved Guds høyre hånd. Men disiplene gikk ut og
forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet Ordet ved de tegnene som fulgte med.
Johannes som var den disippel som stod nærmest Jesus, han forteller at da det var blitt kveld samme dag, den første dagen i uken, hadde de dørene lukket der disiplene var, av frykt for judeerne. Men da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem: "Fred være med dere!"  Og deretter viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade, da de så at dette var Herren. Jesus sa da igjen til dem: "Fred være med dere! Likesom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. "
Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: "Ta imot Den Hellige Ånd! Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt." Men en av de tolv, Tomas, det er tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom til dem og derfor trodde han ikke på dem  da de sa til ham: "Vi har sett Herren! " Men han sa til dem:
"Dersom jeg ikke får se naglemerket i hendene hans og stikke fingeren min i naglegapet og legge hånden min i hans side, vil jeg ikke tro!" Jfr. Johs 20,19-25.

Tomas fikk oppfylt sin tvil åtte dager senere for da var disiplene til Jesus igjen inne, og Tomas var med dem. Dørene var lukket som sist og da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa: "Fred være med dere!" Deretter sier han til Tomas: "Rekk fingeren din hit, og se hendene mine. Og rekk hånden din hit, legg den i min side, og vær ikke vantro, men troende!" Tomas svarte og sa til ham: "Min Herre og min Gud!" Jesus sier til ham:
"Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror." Jfr versene 26-29 .

Vi har sett hvor forskjellige disse tre disiplene til Jesus gjengir hendelsene , men allikevel var der ikke trette mellom dem. Hele skriften er innåndet av Gud. De gjorde som Jesus hadde sagt dem, de ventet i Jerusalem på Den Hellige Ånds komme. Da pinsedagen kom ble de alle overfylt med Den Hellige Ånd og de talte i tunger, som gjorde at alle utenforstående også hørte og forstå hva de sa. De fremmede hørte dem talte hver på sitt språk. Slik hadde det ikke vært siden tiden før de bygget Babels tårn. Da snakket menneskene samme språk, slik at alle forstod hva hver enkelt sa. Da skjønner vi hva som kjennetegner en kristen i dag!  Han er født på
ny og da kan han tale det samme språk som Den Hellige Ånd.

"Og Herren sa: Se, de er ett folk, og de har alle samme språk. Dette er det første de foretar seg. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre deres språk så de ikke forstår hverandres tale. Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på
byen." 1 Mos 11,6-8